Poprawki do ustawy już nie w tym roku

Wbrew informacjom, które 16 grudnia podczas spotkania z przedstawicielami branży szkoleniowej przekazał Andrzej Bogdanowicz – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego – 21 grudnia nie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o kierujących.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z biurem prasowym Kancelarii Sejmu, gdzie poinformowano nas, że poselski projekt nowelizacji ustawy o kierujących istnieje, jednak wpłynął do Kancelarii Sejmu dopiero 21 grudnia. Na stronie sejmowej ma on być opublikowany w ciągu najbliższych dni. Jest to projekt poselski, złożony przez klub Platformy Obywatelskiej. Jak usłyszeliśmy w resorcie – wcześniej projekt został już skierowany do zaopiniowania przez MTBIGM i uzyskał opinię pozytywną.

Oznacza to, że w tym roku newralgiczne zapisy ustawy o kierujących pozostaną bez zmian. Kolejne posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 11, 12, 13 stycznia 2012 r.

Co zawiera projekt?

Według informacji, które szkoleniowcom przekazał Bogdanowicz – projekt ma eliminować dotychczas ujawnione luki prawne odnośnie:

– braku określenia minimalnego wieku dla kat. A prawa jazdy w okresie od 11 lutego 2012 do 18 stycznia 2013 roku,

– umożliwienia zdawania egzaminu państwowego osobom, które nie spełniają od 11 lutego 2012 roku nowego wymogu min. wieku dla kat. C prawa jazdy (21 lata) i D (24 lata), ale w dniu wejścia w życie ustawy ukończyli lub są uczestnikami kursów dla osób ubiegających się o te uprawnienia,

– uregulowania w przepisach przejściowych zakresu uprawnień dla osób, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają prawo jazdy kat. B1.

– błędów w odniesieniach do niektórych jednostek redakcyjnych ustawy.

O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować na portalu szkola-jazdy.pl

mp

 

6 komentarzy do “Poprawki do ustawy już nie w tym roku”

      1. Pingback: cubensis mushroom spores for sale

Dodaj komentarz