Polsko-Szwedzkie seminarium na temat BRD

18 maja br. w Warszawie Radosław Stępień, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury wziął udział w seminarium na temat bezpieczeństwie ruchu drogowego, zorganizowanym przez Ambasadę Szwecji i Biuro Radcy Handlowego Ambasady Szwecji.

Seminarium miało na celu zaprezentowanie inicjatywy „Wizja Zero” oraz wymianę doświadczeń i wiedzy w obszarze rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa drogowego przez ekspertów, instytucje i przedsiębiorstwa ze Szwecji oraz z Polski.

Wiceminister Radosław Stępień, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przedstawił działania podejmowane przez resort infrastruktury, które przełożyły się na znaczący spadek liczby zabitych i rannych na polskich drogach. W 2009 r., w stosunku do roku 2008, liczba ofiar śmiertelnych spadła o 865, liczba rannych zmniejszyła się o 6 069, zmniejszyła się też liczba wypadków – nastąpił spadek o 4 869 wypadków. R. Stępień zapewnił również, że resort infrastruktury, we współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, podejmuje wszelkie starania, aby poprawa bezpieczeństwa na drogach była jeszcze większa, ponieważ jedyna akceptowalna liczba zabitych w wypadkach wynosi zero.

W seminarium wzięli również udział: Dag Hartelius, Ambasador Szwecji w Polsce, Leif Zetterberg, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości, Energii i Komunikacji Szwecji, Gunnar Malm, Dyrektor Generalny Szwedzkiej Administracji Drogowej, a także Andrzej Maciejewski, Zastępca Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Leif Zetterberg, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości, Energii i Komunikacji Szwecji przedstawił koncepcję „Wizji Zero”. „Wizja Zero” to podejście Szwecji do idei bezpieczeństwa w ruchu drogowym, której punktem wyjścia stała się dewiza „nie akceptujemy żadnych strat w ludziach w ruchu drogowym”. Myśl przewodnia „Wizji Zero” stała się sukcesem, Szwecja ma jeden z najniższych współczynników śmiertelności w ruchu drogowym, a statystyki wykazują, że działania na rzecz bezpieczeństwa nie wpływają negatywnie na płynność ruchu i mobilność.

Inicjatywa „Wizja Zero” jest oparta na ścisłej współpracy Szwedzkiej Administracji Drogowej i Biura Radcy Handlowego Ambasady Szwecji. Jej celem jest wsparcie szwedzkich prywatnych i państwowych partnerów biznesowych w ramach bezpieczeństwa drogowego. W ramach inicjatywy zostało powołane międzynarodowe forum Akademia Wizji Zero którego celem jest nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy państwami uczestniczącymi w tej inicjatywie.

Andrzej Maciejewski, Zastępca Dyrektora Generalnego GDDKiA zapewnił, że to m.in. dzięki stałej współpracy ze Szwedzką Administracją Drogową „Wizja Zero” jest inicjatywą, do osiągnięcia założeń której dąży także strona polska. Dodał również, że wiedza i doświadczenie szwedzkich partnerów pomagają we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z dziedziny poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce.

Podczas seminarium przedstawiciele Szwedzkiej Administracji Drogowej zaprezentowali praktyczne zastosowanie rozwiązań skutecznie poprawiających bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, przedstawili również nową strategię Szwecji w dziedzinie modernizacji dróg i autostrad.

 

 

 źródło: MI

1 komentarz do “Polsko-Szwedzkie seminarium na temat BRD”

  1. Pingback: lsm99.gdn

Dodaj komentarz