Polska utrudnia rejestrowanie aut przystosowanych do ruchu lewostronnego

kierowca

Komisja Europejska postanowiła wezwać Polskę do usunięcia przeszkód w rejestrowaniu pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego.

Polskie przepisy wymagają, by kierownica znajdowała się po lewej stronie pojazdu. Obecnie w Polsce nie można zarejestrować ani nowych, ani używanych samochodów, które przystosowane są do ruchu lewostronnego. Komisja uważa, że takie przeszkody w rejestrowaniu pojazdów stanowią nieproporcjonalną barierę dla przywozu do Polski samochodów przystosowanych do ruchu lewostronnego z innych państw członkowskich UE. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Polska w ciągu dwóch miesięcy nie poinformuje Komisji o środkach, jakie podjęła w celu pełnego wywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających z unijnego prawodawstwa, Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. W opinii Komisji, jeżeli pojazd silnikowy spełnia unijne wymogi w zakresie homologacji typu, oznacza to, że można się nim bezpiecznie poruszać we wszystkich państwach członkowskich, bez względu na to, czy ruch jest prawo- czy lewostronny. Komisja uważa zatem, że całkowity zakaz rejestrowania pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego jest niewspółmierny w stosunku do uzasadnionego celu polityki państwa, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz ochrona zdrowia i życia ludzi. Jeżeli chodzi o nowe samochody, Komisja jest zdania, iż przeszkody w rejestrowaniu pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego naruszają przepisy dyrektywy 70/311/EWG dotyczącej homologacji typu układów kierowniczych oraz dyrektywy ramowej 2007/46/WE dotyczącej homologacji typu WE pojazdów silnikowych. Co do samochodów używanych Komisja uznaje, że Polska narusza unijne przepisy w zakresie swobodnego przepływu towarów (art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). W związku z tzw. systemem homologacji typu pojazdów UE samochody wprowadzane na europejski rynek muszą spełniać określone wymagania eksploatacyjne. Homologacja typu gwarantuje, że produkt zatwierdzony w jednym państwie członkowskim może być legalnie sprzedawany w całej UE. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów badań, certyfikacji oraz związanych z tym procedur administracyjnych, a jednocześnie zapewnia zgodność z ogólnoeuropejskimi normami w zakresie bezpieczeństwa pojazdów silnikowych. Homologacja typu polega na tym, że producenci muszą wystawić świadectwo zgodności dla każdego wyprodukowanego pojazdu, potwierdzające, iż jest on zgodny z homologowanym typem.

mp/Samar

1 komentarz do “Polska utrudnia rejestrowanie aut przystosowanych do ruchu lewostronnego”

  1. Pingback: โพรไบโอติก

Dodaj komentarz