Polska przystąpiła do umowy wielostronnej M330

Podpisanie umowy M330 oznacza zmiany terminów ważności zaświadczeń kierowców oraz świadectw przeszkolenia doradców transportu drogowego towarów niebezpiecznych.
Zgodnie z umową M330 zaświadczenia ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road) kierowców i świadectwa przeszkolenia doradców, których termin ważności upływa pomiędzy 1.03.2020  – 1.02.2021, zachowują ważność do końca lutego 2021. To oznacza, że zarówno kierowcy jak i doradcy zyskują dodatkowe cztery tygodnie na odnowienie uprawnień.
– To ważna informacja – mówił w programie „Porozmawiajmy o branży” Marek Rupental. Ekspert branży transportowej przypomniał, że każda firma przewożąca towary niebezpieczne musi posiadać doradcę DGSA (Dangerous Goods Safety Advisor).

Polska umowę M330 podpisała 9 listopada.