Poetyka haczyków

Praca nad nowymi pytaniami egzaminacyjnymi powinna być wynikiem analizy zjawisk drogowych. W pytaniach powinniśmy odpowiednio reagować na priorytety”, powiedział Tomasz Matuszewski. Zastępca Dyrektora WORDu Warszawa był gościem programu Porozmawiajmy o Branży.

Oznacza to, że przedmiotem pytań egzaminacyjnych powinny być obszaru uważane za ważne i potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

„Tak niestety nie jest. Należę do nielicznej grupy egzaminatorów, którzy bardzo drobiazgowo przyglądają się pytaniom egzaminacyjnym. Większość egzaminatorów nie jest tym zainteresowana, ponieważ ich rola została sprowadzona do obsługiwania aplikacji”.

Jesli po egzaminie kandydat, który otrzymał wynik negatywny (a tylko taka osoba widzi swoje pytania) nie rozpocznie dyskusji, statystyczny polski egzaminator nie zajrzy do pytań.

„Ja analizuję. I nie wygląda to ciekawie, ponieważ wciąż mamy poetykę haczyków”.