PKZ raz na zawsze?

Czy profil PKZ powinien być nadawany raz na zawsze, po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy? Gościem programu Porozmawiajmy o Branży był Andrzej Bogdanowicz, Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego. 

„Niestety, rozporządzenie zakłada, że do każdego szkolenia okresowego będzie zakładany nowy profil kierowcy. Mówię „niestety”. Dublowanie czynności biurokratyczno-administracyjnych przerosło już chyba samych projektodawców. Myśląc logicznie, po założeniu PKZ tam powinny być odnotowane wszystkie czynności: ewidencja, plan szkolenia, papierowo elektroniczny dokument. To wszystko dublowane lub multiplikowane jest w dzienniku szkoleniowym”.

Jeśli podczas kontroli, organ prowadzący ją skoncentruje się wyłącznie na miejscach, w których powinny być właściwie odnotowane wpisy dotyczące przebiegu szkolenia, będzie miał rzeczywiste pole do popisu aby udowodnić, że zabrakło odnotowania konkretnej godziny szkoleniowej, albo że nie została przeprowadzona zgodnie z programem. 

„A wtedy, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, dokument świadectwa ukończenia szkolenia, automatycznie zostanie podważony przez wojewodę. Kierowcy zostanie cofnięte prawo jazdy bez prawa do jakichkolwiek wyjaśnień, które mógłby złożyć”. 

Nie będzie także szansy na skorygowanie dokumentów, które zostały błędnie wystawione. Będzie to skutkowało mniejszą ilością kierowców z aktualnymi uprawnieniami lub problemami- kierowcy nie będą mogli wykonywać operacji transportowych.