Pijany rowerzysta zatrzyma prawo jazdy?

ujęcie z kamery rowerzysty

Rowerzysta „po piwku” traci obecnie nie tylko prawo do prowadzenia jednośladem. Sądy zakazują mu również kierowania samochodem. Senacka nowelizacja kodeksu karnego ma to zmienić.

Na problem odbierania rowerzystom prawa jazdy zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny. W wyroku z dnia 5 maja 2009 r. (sygn. akt S 2/09) podkreślił on, że nietrzeźwi kierowcy rowerów poddawani są o wiele surowszym karom niż pijani kierowcy samochodów. Wszystko przez przyjętą w orzecznictwie praktykę nakładania na nietrzeźwych rowerzystów – obok kary mandatu – dwu sankcji dodatkowych: obligatoryjnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz zakazu jazdy rowerem.

Nowelizacja kodeksu karnego, która trafiła już do Sejmu, zamierza rozwiązać ten problem poprzez zmianę art. 42 § 2 k.k. Zgodnie z tym przepisem sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Senatorowie zaproponowali natomiast, aby sąd orzekał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju. Z przepisu usunięto więc zwrot „mechanicznych”. Ministerstwo Sprawiedliwości, które opiniowało projekt, wyjaśnia, że na podstawie odświeżonej regulacji sąd będzie miał możliwość orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów, a wiec zarówno samochodów jak i rowerów. Kara taka będzie stosowana w szczególnie drastycznych naruszeniach, np. wtedy, gdy rowerzysta spowoduje wypadek w którym będą ranni. W pozostałych przypadkach sędzia będzie mógł zawęzić zakres zastosowania zakazu wskazując np., że nie można prowadzić jedynie wybranych pojazdów jednośladowych.

Źródło: e-prawnik

 

2 komentarze do “Pijany rowerzysta zatrzyma prawo jazdy?”

  1. Pingback: bio ethanol burner

  2. Pingback: วิเคราะห์บอลวันนี้

Dodaj komentarz