Parkowanie tyłem do budynku, czyli kultura jazdy na osiedlu

Tabliczka informacyjna " PARKUJEMY PRZODEM DO BUDYNKU "

Im nowsze auto, tym bardziej powinno być „ekologiczne”. Nie oznacza to jednak (pomijam pojazdy elektryczne), że nie emituje żadnych spalin.

Parkowanie tyłem jest niewątpliwie łatwiejsze niż przodem. Wjeżdżając na upatrzone miejsce zazwyczaj w lusterkach szukamy linii, których się trzymamy. Jeśli robimy to przodem, linie przy aucie łapiemy na wyczucie. Parkowanie tyłem jest ponadto bezpieczniejsze. Załóżmy, że zostawiliśmy auto na parkingu galerii handlowej lub stacji paliw i nagle zarządzono ewakuację. Jeżeli polecenie brzmiało: „wiej, ile sił w nogach”, wiadomo, że biegniemy najdalej, jak się tylko da. Zostawiamy samochód, bo w stresie mielibyśmy problemy z trafieniem kluczykiem do stacyjki. Jeżeli jednak zarządzono powolną ewakuację obiektu, zawsze szybciej i łatwiej wyjadą ci, którzy będą opuszczać miejsca parkingowe przodem.

Kwestia bezpieczeństwa to jedno. Zresztą moją teorię zawsze można byłoby obalić. Ale… parkowanie na wstecznym biegu jest także ekologiczne! Dlaczego? Powód jest prosty. Wyjeżdżanie z miejsca parkingowego tyłem trwa znacznie dłużej niż przodem. Zimny silnik zawsze nieco więcej pali, więc większa ilość spalin dostaje się do atmosfery. Gdy odpalimy silnik w aucie i od razu ruszymy do przodu, nie będziemy kopcić pod blokiem.

Tabliczka dla kulturalnych

Przejdźmy teraz do parkowania tyłem do budynku. Jeżeli miejsce parkingowe znajduje się tuż pod czyimś balkonem, wiadomo, że wszystkie spaliny z auta są wdmuchiwane wprost do czyjegoś mieszkania. Czasem ktoś wiesza pranie i niekoniecznie chce, żeby pachniało ono jak noszone przez pracownika stacji paliw. Pomocne może okazać się zamontowanie tabliczki z napisem „Zakaz parkowania tyłem do budynku”, ale… taka tabliczka trochę kosztuje i na jej montaż muszą się zgodzić mieszkańcy. A jak wiadomo, ci, których problem ich nie dotyczy, mogą nie dać na to zielonego światła.

Inna sprawa to respektowanie tej tabliczki. Przecież ludzie mogą mieć to w nosie. Co może w takim przypadku zrobić straż miejska albo inne służby? W zasadzie nic. Tych kwestii nie regulują bowiem żadne przepisy. Zostały zniesione dobrych kilka lat temu. Kiedyś był też zakaz parkowania w odległości mniejszej niż pięć metrów od okien. Został zniesiony pod koniec lat 80.

Dziś zatem takiej tabliczki znakiem nazwać nie można, bo w przepisach nie istnieje. Część z was może sobie pomyśleć: „Ktoś ją sobie wymyślił i uważa, że będzie rozkazywał wszystkim, jak należy parkować…”. Niby tak, ale… ta tabliczka jest dla ludzi kulturalnych, którzy nie myślą tylko o sobie.

Gdy miejsce parkingowe jest faktycznie bardzo blisko czyjegoś okna, taka tabliczka ma sens. Jeżeli jest oddalone od bloku o kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów – lokatorzy raczej kierują się zawiścią niż względami praktycznymi. Coś jak z infrastrukturą drogową. Dróg ma być jak najwięcej, ale powinny być budowane jak najdalej od miejsca, w którym mieszkam.

W poszukiwaniu kompromisu

Wybawieniem może być jednak chodnik znajdujący się pod czyimś oknem. Dlaczego? W art. 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym istnieje zapis nakazujący kierowcy pojazdu o masie mniejszej niż 2,5 tony parkowanie na chodniku wyłącznie przodem. Zacytujmy więc:

„Art. 47.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że: 

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi”.

Złamanie wyżej wymienionych warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku sprawia, że jesteśmy biedniejsi o 100 zł i bogatsi o jeden punkt karny. Dlaczego ustawa zezwala na parkowanie wyłącznie przodem? Głównym powodem jest bezpieczeństwo. Podczas parkowania przodem lepiej widzimy przechodniów. Jeżeli pod twoim oknem zaparkować można tylko na chodniku, pewnie mieszkasz w centrum.

Trudno jest znaleźć w tej sprawie jakiś kompromis. Bowiem wszystko zależy jak zawsze od konkretnej sytuacji. Z jednej strony, ktoś będzie narzekał, że auto mu „dmucha” w okna, chociaż większość samochodów ma końcówki wydechów skierowane poziomo, a częściej nawet ku dołowi. W najnowszych modelach pojazdów coraz częściej wydech kończy się wiele centymetrów przed tylnym zderzakiem. Znajdą się też tacy, którzy będą twierdzić, że mniej im przeszkadza auto odjeżdżające i przyjeżdżające codziennie rano i po południu niż sąsiad wychodzący na balkon co 15 minut, żeby zapalić papierosa. Mimo wszystko nie należy także popadać w paranoję, bo takie mamy smogowe czasy. Ale tabliczki, mimo że nie są oficjalne, można respektować, jeżeli ich istnienie jest uzasadnione.

Albin Sieczkowski

5 komentarzy do “Parkowanie tyłem do budynku, czyli kultura jazdy na osiedlu”

 1. Należy rozgraniczyć dwa pojęcia: parkowanie na jezdni i chodniku oraz parkowanie na parkingu. W pierwszym przypadku sprawę regulują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, w drugim przepisy rozporządzenia – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, konkretnie par. 19 – odległości miejsc postojowych od okien budynków oraz od granicy działki budowlanej.
  Zasady parkowania na drogach (postoju wg prawa o ruchu drogowym), określają art. 46 i art. 47. Co do zasady, parkowanie jest dozwolone na jezdni, natomiast, w drodze wyjątku, na chodniku, jako „części drogi przeznaczonej do ruchu pieszych”, W przypadku parkowania na jezdni (w terenie zabudowanym), pojazd należy parkować jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej – art. 46 ust. 2, a poza terenem zabudowanym, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią — art. 46 ust. 3.
  Zasady parkowania na chodniku zostały określone w
  art. 47 ust. 1: „Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t, …
  ” i art. 47 ust. 2: Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2 (tzn. szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m), zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego.
  Podchodząc literalnie do brzmienia ww. przepisu, przepis ten byłby zachowany, gdyby na chodniku od strony krawędzi jezdni znajdowała się tylna oś pojazdu, przednia lub koła jednego boku pojazdu. Uwzględniając jednak wykładnię teleologiczną (celowościową) i postulat racjonalności Ustawodawcy należy przyjąć jednak, że przepis zostanie zachowany jedynie wówczas, gdy na chodniku od strony krawędzi jezdni będzie się znajdować tylna oś pojazdu lub koła jednego boku pojazdu.
  Dlaczego? Sam bowiem Ustawodawca wskazał, że w przypadku gdy istnieje możliwość parkowania prostopadłego, to jest ono możliwe jedynie przodem pojazdu – art. 47 ust. 2. Ten sam ustawodawca w ww. par. 19 ust. 1 postanowił:
  Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż:
  1) dla samochodów osobowych:
  a) 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
  b) 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
  c) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych ….
  Oczywiście, jeżeli chodzi o parkowanie na parkingu, to co do zasady, jeżeli zostaną zachowane minimalne odległości, pojazdy mogą być parkowane przodem lub tyłem.
  Innymi słowy, Ustawodawca nie może regulować kwestii parkowania w sposób sprzeczny. A miałoby to miejsce wtedy, gdyby ustawodawca dopuścił parkowanie na chodniku znajdującym się w odległości od budynków mieszkalnych tyłem pojazdu niezależnie od jakiejkolwiek odległości i jednocześnie zabronił parkowania na parkingu w minimalnych odległościach od budynków mieszkalnych.

 2. Pingback: texas mushrooms store

 3. Pingback: Medicijnen bestellen zonder recept bij Benu apotheek vervanger gevestigd in Zaanstad

 4. Pingback: https://www.mybilbaobizkaia.com/os-3-melhores-cassinos-online-no-brasil-com-bonus-sem-deposito/

Dodaj komentarz