Swoje stanowisko w sprawie ujawnionych przez TVN 24 nagrań przedstawia OZPTD - organizator bulwersujących szkoleń dla kierowców zawodowych

W dniu 31 marca br. TVN 24 w programie Prosto z Polski ujawnił szokujące wypowiedzi 3 wykładowców zatrudnionych w Ośrodkach Szkolenia OZPTD. Związek pragnie wyrazić ubolewanie z powodu nieprofesjonalnego zachowania pracujących na jego rzecz osób i jednocześnie oświadcza, że ich postępowanie było niezgodne ze standardami obowiązującymi podczas szkoleń kierowców realizowanych przez OZPTD.


 


Zarząd Główny OZPTD podjął następujące decyzje:


 


* natychmiastowe rozwiązanie umów zawartych z wykładowcami przedstawionymi w programie,


* zawieszono w wykonywaniu czynności dyrektora ds. szkoleń do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy,


* od kwietnia br. zostanie zaostrzony wewnętrzny nadzór nad związkowymi ośrodkami szkolenia,


* wprowadzony zostanie stały monitoring prowadzonych zajęć.


* rozważane są także inne działania organizacyjne i kadrowe mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym patologicznym zjawiskom.


 


Ponieważ ujawnione w programie zachowanie wykładowców może nosić znamiona przestępstwa, Związek powiadomi prokuraturę o możliwości jego popełnienia.


 


OZPTD informuje:


 


* wszyscy pracujący dla Związku instruktorzy posiadają formalne kwalifikacje do prowadzenia zajęć - w większości kierunkowe wyższe wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z transportem drogowym lub bezpieczeństwem ruchu drogowego,


* związek organizuje cykliczne szkolenia dla wykładowców prowadzone przez wybitnych specjalistów polskich i zagranicznych m.in. szkolenia z zakresu mocowania ładunku prowadzili specjaliści z niemieckiego TÜV Nord.


* wykładowcy Związku byli i są obecnie uczestnikami projektu szkoleniowego "Wzrost Kompetencji Kadry OSK" realizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. W jego trakcie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez psychologów, specjalistów z zakresu andragogiki i etyki. Ich udział w projekcie ma się zakończyć uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych. Mając na uwadze nasze działania na rzecz doskonalenia kadry wykładowców, jesteśmy tym bardziej zbulwersowani i zszokowani zachowaniem osób wskazanych w materiale TVN.


 


Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego pragnie podziękować dziennikarzom za ujawnienie niedopuszczalnego zachowania niektórych naszych wykładowców i jednocześnie przeprosić opinię publiczną, kierowców - uczestników zajęć pokazanych w programie oraz ich pracodawców za zaistniałą sytuację.


 


Jednocześnie pragniemy wskazać, że OZPTD podjął ogromne nakłady finansowe i organizacyjne by sprostać wymogom rozporządzenia MI w sprawie szkoleń kierowców, posiadamy jako nieliczni w Polsce pojazdy spełniające wszelkie wymagania do prowadzenia zajęć. Zdawalność na egzaminach państwowych kursantów realizujących zajęcia na kwalifikację wstępną i kwalifikację wstępną przyśpieszoną wynosi 98%. Powinno to zatem świadczyć o wadze jaką do jakości prowadzonych szkoleń przykładamy. Warto jeszcze przypomnieć program telewizyjny TVN Turbo "Jazda polska" zrealizowany z wykorzystaniem naszych pojazdów, w którym pragnęliśmy zwrócić uwagę na kwestie bezpiecznego poruszania się samochodów ciężarowych i stosownego zachowania kierowców pojazdów osobowych.


 


Zarząd Główny OZPTD


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0