OZPTD bezprawnie korzysta z cudzego e-learningu?

Spółka e-kierowca oskarżyła Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego o bezprawne wykorzystanie oprogramowania spółki e-kierowca w szkoleniach w ramach kwalifikacji wstępnej. Pozew w tej sprawie wpłynął już do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że OZPTD jest przeciwnikiem metody e-learningu! W swoich publicznych wystąpieniach prezes OZPTD Bolesław Milewski na każdym kroku podkreśla, że ta nowoczesna metoda edukacji nie sprawdza się w praktyce: „To całkowita fikcja, nie mająca nic wspólnego z wymianą doświadczeń, rozwiązywaniem problemów, ugruntowaniem wiedzy, zapoznaniem z nowymi przepisami i rozwiązaniami” – pisze o e-learningu Milewski na łamach związkowego periodyku „Pracodawca Transportu Drogowego” (nr 2 z marca 2011). OZPTD dyskredytuje metodę e-learningu w szkoleniach okresowych, ale nie widzi nic złego w wykorzystywaniu oprogramowania wspierającego proces kształcenia w ramach kwalifikacji wstępnej! Jak się jednak okazuje, nie korzysta ze swojego oprogramowania…

W ubiegłym tygodniu szczecińska spółka e-kierowca złożyła pozew do sądu w sprawie bezprawnego wykorzystywania jej oprogramowania (grafik, animacji, tekstów i filmów) przez OZPTD. Chodzi o oprogramowanie wspomagające proces kształcenia wykorzystywane do szkolenia kierowców zawodowych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz. 314), którego e-kierowca jest producentem i właścicielem majątkowych praw autorskich. Na oprogramowanie składa się szereg kursów – utworów – udostępnianych aktualnie wyłącznie za pośrednictwem Internetu (są to kursy kwalifikacji wstępnej oraz szkolenia okresowe).

– Niech sobie składają. My e-learning kupiliśmy. Mamy na to dowody. Niech idą sobie do sądu. A jeżeli nadal będą pisać, że my ukradliśmy im e-learning, sprawa idzie też do sądu – komentuje sprawę Bolesław Milewski.

To dopiero początek kłopotów OZPTD. Do sądu wpłynął także pozew cywilny Rafała Matuszaka – członka zarządu spółki e-kierowca – w związku z bezprawnym wykorzystaniem jego wizerunku w „Podręczniku Kierowcy Zawodowego”. Podręcznik jest wykorzystywany przez OZPTD w szkoleniach kierowców zawodowych.

red.

 

5 komentarzy do “OZPTD bezprawnie korzysta z cudzego e-learningu?”

  1. Pingback: ผ้าวน

  2. Pingback: my astro pink

Dodaj komentarz