Starostwa powiatowe oraz urzędy miejskie otrzymały od wojewodów pismo z prośbą o wypełnienie dołączonego do niego kwestionariusza. Znajduje się tam m.in. prośba o ocenę możliwości rezygnacji z obowiązku wpisu do rejestru działalności regulowanej przez ośrodki szkolenia kierowców. Czy szykuje nam się kolejna rewolucja?

W kwestionariuszu poruszanych jest kilka kwestii. Na początku urzędnicy są pytani o to, jaka wartość konstytucyjna jest chroniona wpisem do rejestru działalności regulowanej. Następnie muszą dokonać oceny pomysłu rezygnacji z takiego obowiązku przez podmioty szkolące kandydatów na kierowców. "Czy takie działanie miałoby w praktyce istotne gospodarcze i społeczne konsekwencje? Jeśli tak, proszę wskazać jakie" - czytamy w kwestionariuszu.


Jeśli odpowiedź na pytanie brzmiałaby "nie", urzędnik powinien musiałby m.in. wskazać wymogi, które można ograniczyć.


Pozostała część kwestionariusza to już prośba o udostępnienie przez starostwa powiatowe i urzędy miasta danych. Jakich? Chodzi m.in. o liczbę wniosków o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, którą złożono w ciągu pięciu lat. Autorzy kwestionariusza chcą też wiedzieć ile z nich rozpatrzono negatywnie i dlaczego.


Urzędnicy są także proszeni o podanie rocznych wpływów budżetowych z tytułu opłat związanych z regulacją działalności gospodarczej oraz kosztów obsługi.


Wojewodowie rozesłali kwestionariusz na polecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0