Opłaty za korzystanie z przystanków i kary za wykroczenia popełnione za granicą

jadące ciężarówki

W dniu 1 września wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych,  dotyczące korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych.

Uzyskane przez przewoźnika potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z takich obiektów może od teraz powodować nakładanie na przewoźników opłat za korzystanie z tych przystanków, co wykluczał do tej pory uchylony ust.1a w art.22 ustawy o transporcie drogowym. Opłaty będą ustalane na podstawie przepisów działu II rozdziału 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, których odpowiednie stosowanie do warunków i zasad korzystania z przystanków i obiektów dworcowych nakazuje nowelizacja.

Wchodzące z początkiem września zmiany dotyczą też karania kierowców za wykroczenia polegające na naruszeniu:

2) zasad dotyczących maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, dziennego czasu odpoczynku lub przekraczania maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy

3) zasad dotyczących użytkowania analogowych urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku.

Od teraz, zgodnie z wprowadzonym do art.92a ustawy o transporcie drogowym ustępem 2a, kierowca podlega karze grzywny za te wykroczenia nawet jeśli popełnił je na terytorium innego państwa – wystarczy, że zostaną ujawnione na terytorium RP, a kierowca wcześniej nie został za nie ukarany.

 

red

 

Dodaj komentarz