Premier Ewa Kopacz podpisała rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Został nim Paweł Olszewski, poseł PO, sekretarz i rzecznik prasowy klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Zadaniem pełnomocnika w randze sekretarza stanu będzie analiza, ocena, wdrożenie zaleceń i rekomendacji wynikających z przeglądu obszarów kluczowych z punktu widzenia poprawy stanu bezpieczeństwa w transporcie i ruchu drogowym w Polsce. Swoje zadania będzie wykonywał we współdziałaniu z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych oraz, co dosyć osobliwe - Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich.


Pełnomocnik ma kierować do administracji rządowej rekomendacje, zalecenia i opinie, wskazując konkretne działania do podjęcia. Będzie podejmować współpracę z organami administracji publicznej i z organizacjami pozarządowymi w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań oraz zapewnienia efektywnej realizacji Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Do jego obowiązków będzie również należało składanie rządowi w półrocznych sprawozdań ze swojej działalności.


Paweł Olszewski pochodzi z Bydgoszczy. Jest absolwentem zarządzania i marketingu na Wydziale Prawa i Administracji poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W 2005 r. został  posłem. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego komisji budżetu i polityki finansowej oraz był członkiem komisji spraw  wewnętrznych i komisji do spraw służb specjalnych.


red


zdjęcie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Pawe%C5%82_Olszewski_%28cropped%29.jpg

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0