Już cztery organizacje branżowe apelują do Ministra Zdrowia

Jednym z zadań wszystkich organizacji społecznych jest informowanie i reagowanie na problemy i zagrożenia danych środowisk. W takim właśnie trybie kolejne organizacje dołączają do apelu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowca.PL.

– Umożliwienie szczepień przeciw COVID-19 instruktorów nauki jazdy w pierwszej grupie jest w interesie wszystkich – przekonywał w programie „Porozmawiajmy o branży” Roman Stencel. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców poinformował, że do tej pory około 35% instruktorów przeszło COVID-19, co jest skutkiem specyfiki pracy w bliskim kontakcie z kursantami.

– Biorąc pod uwagę, że wielu instruktorów jest w grupie wiekowej 60+, a więc w grupie zagrożonej, najlepszym sposobem zabezpieczenia przed zarażeniem wydają się szczepienia – mówił prezes OIGOSK.

Wniosek do resortu zdrowia złożyły: Stowarzyszenie Kierowca.PL, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców i Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

Przyjęty w grudniu Narodowy Program Szczepień jest podzielony na cztery etapy. Etap zerowy obejmuje szczepienia pracowników służby zdrowia i pracowników ośrodków pomocy społecznej. Stowarzyszenia branży szkolenia kierowców wnioskują o włączenie instruktorów do etapu kolejnego. Za przygotowanie i realizację Narodowego Programu Szczepień odpowiada Minister Zdrowia, który decyduje również o tym, które grupy społeczne i zawodowe włączane są do programu szczepień i w jakiej kolejności. Szczepienia przeciw COVID-19 są dobrowolne.