OIGOSK: Jubileusz w ciężkich czasach

– Choć rocznica mogłaby się odbyć w lepszych czasach niż kryzys, to cieszymy się, że już po raz piaty spotykamy się na walnym zebraniu – tymi słowami prezes OIGOSK Roman Stencel rozpoczął jubileuszowy zjazd delegatów tej organizacji.

Tegoroczny zjazd odbył się 14 kwietnia w Łysomicach. Został on podzielony na dwie części – statutową i jubileuszową. W 2012 roku mija pięć lat odkąd grupa szkoleniowców związanych wcześniej z Polską Federacją Stowarzyszeń Szkół Kierowców zdecydowała się na utworzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą w Koszalinie.

Gratulacje od całej branży

Oficjalna uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17. Na wstępie Roman Stencel przypomniał wszystkim historię powstania OIGOSK-u oraz najważniejsze etapy z jej działalności. W trakcie prezentacji przypomnieliśmy sobie o początkach organizacji oraz długiej historii procedowania Ustawy o kierujących, w którym od samego początku brali udział przedstawiciele izby. W kolejnej części była również okazja, aby uhonorować najbardziej zasłużonych członków OIGOSK. Kilkudziesięciu z nich otrzymało z rąk członków zarządu gratulacje oraz pamiątkowe statuetki.

Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście: Krzysztof Szymański (prezes PFSSK), Jan Domasik (prezes PIGOSK), Marek Staszczyk (dyrektor WORD-u Toruń), Henryk Radomski (prezes KSE) oraz Janusz Ujma (prezes honorowy PFSSK), który jako pierwszy złożył prezesowi Stenclowi życzenia z okazji jubileuszu, wspominając przy tym, skąd wywodzą się założyciele OIGOSK. – Cieszę się, że nie zapomnieli o rodowodzie, jakim jest przecież Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców – mówił Ujma. – Bez Romana Stencla nie dałbym z pewnością udźwignąć ciężaru tworzenia tej organizacji – dodał. O współpracy pomiędzy tymi dwiema organizacjami wypowiedział się również Szymański, który zaznaczył, że chociaż działalność federacji i izby się różni, to cel pozostaje taki sam – dobrze wyszkolony kursant.

O ustawie i potrzebie jedności

Wystąpienia gości były też okazją do wyartykułowania kilku krytycznych słów na temat ustawy o kierujących. Jako pierwszy w tym tonie wypowiedział się Janusz Ujma, który nawet określił siebie jako głównego krytyka tej ustawy. O niekorzystnych zapisach w ustawie wypowiadali się również przedstawiciele PIGOSK-u. Wspominając okres procedowania ustawy, sekretarz tej organizacji Czesław Swaryczewski stwierdził, że wszyscy zostaliśmy wówczas ograni, bowiem każdy bronił swojego interesu. – Nie mówiliśmy wspólnym głosem, a dziś widzimy, że ranga szkolenia się rozmyła – podkreślił Swaryczewski. – To spotkanie jest dowodem, że otwieramy nowy rozdział i oddychamy świeżym powietrzem – dodał. O współpracy mówił również prezes PIGOSK Jan Domasik: – Nasze środowisko dojrzało do tego, aby coś się zmieniło. Mamy nadzieję, że na dobre.

O chęci współpracy wspomniał też, w przygotowanym dla Stencla nagraniu z życzeniami, nowy prezes Stowarzyszenia KIEROWCA.PL Włodzimierz Zientarski. Przekazał on dla całej branży zaproszenie do współpracy przy poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W nieco innym charakterze wypowiedział się Henryk Radomski, który zasugerował, że Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów chce wkrótce podjąć działania zmierzające do poprawy wizerunku społecznego egzaminu praktycznego. Pomóc ma tu projekt wprowadzenia oceny punktowej. O szczegółach informować ma publikacja, która wkrótce ma zostać wydana i rozpowszechniona wśród organizacji społecznych. Obecny na sali Marek Staszczyk, dyrektor toruńskiego WORD-u zapewnił, że Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD, w którego zarządzie zasiada Staszczyk, z pewnością odniesie się do tego pomysłu. Zwracając się do przedstawicieli organizacji branżowych wspomniał również, że do w branży szkoleniowej do zrobienia jest wiele, ale celem naczelnym powinna być zawsze poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Po złożonych przez gości gratulacji i wręczeniu prezentów, wszyscy udali się na jubileuszowy bankiet.

OIGOSK ma kodeks etyki

Zjazd, to jednak nie tylko uroczystość. W godzinach przedpołudniowych odbyło się również walne zebranie delegatów. W jego trakcie, oprócz przedstawienia sprawozdań z działań organizacji w ostatnim roku, przegłosowano m.in. dość innowacyjną uchwałę, dotyczącą wprowadzenia kodeksu etyki zawodowej OIGOSK. Jak czytamy w dokumencie – członek OIGOSK powinien, oprócz przestrzegania ogólnych zasad etyki, także rozwijać się zawodowo poprzez udział w seminariach i szkoleniach. Nie powinien m.in. stosować nieetycznych form reklamy, wprowadzać w błąd swoich klientów, czy też stosować nieetycznych form konkurencji, jak przykładowo nakłanianie pracowników świadczących pracę na rzecz innej firmy do niewłaściwego wykonania swojej pracy. Członek OIGOSK powinien również przeciwdziałać korupcji i dbać o jakość swoich usług. Delegaci większością głosów opowiedzieli się za przyjęciem uchwały, więc kodeks już obowiązuje.

Pod koniec roboczej części zjazdu, delegaci udzielili również absolutorium zarządowi oraz jego poszczególnym członkom. Przeprowadzono też wybory uzupełniające do zarządu OIGOSK oraz sądu koleżeńskiego. Nowym członkiem zarządu został Adam Próchnicki, natomiast skład sądu Koleżeńskiego uzupełnili Marian Kottas i Wiesław Gugała.

Maciej Piaszczyński

 

 

 

11 komentarzy do “OIGOSK: Jubileusz w ciężkich czasach”

  1. Pingback: this contact form

  2. Pingback: white berry kush

  3. Pingback: Thai food nyc

  4. Pingback: รับทำ SEO

  5. Pingback: visa

  6. Pingback: ruay

Dodaj komentarz