Obwodnica Skarżyska-Kamiennej oddana do ruchu

18 grudnia 2019 r., na prawie pięć miesięcy przed terminem kontraktowym, została udostępniona do ruchu droga ekspresowa S7 między granicą województw mazowieckiego i świętokrzyskiego a Skarżyskiem-Kamienną. fot.GDDKiA

 • Ekspresowy odcinek S7 omijający Skarżysko-Kamienna posiada 7,6km długości .
 • Dzięki nowej drodze ekspresowej znacznie skróci się czas podróżowania między Warszawą, Kielcami i Krakowem.
 • Cała droga S7 na odcinku 200km od granicy województwa małopolskiego w kierunku stolicy będzie miała parametry dwujezdniowej trasy ekspresowej.
fot. gov.pl

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to blisko 344,4 mln zł, a wartość dofinansowania z UE wynosi około 156,9 mln zł. 

Szczegółowe dane nowo oddanej drogi ekspresowej, obwodnicy Skarżyska-Kamiennej:

 • Długość odcinka – 7,6 km,
 • przekrój drogi – 2 jezdnie po 2 pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas,
 • szerokość pasa ruchu -3,5m,                                                                             
 • szerokość pasów awaryjnych – 2,5 m,
 • szerokość pasa dzielącego – 12 m,
 • maksymalne obciążenie – 115kN/oś,
 • węzły  Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód,
 • liczba obiektów inżynierskich: dwa mosty, sześć wiaduktów drogowych (pięć w ciągu drogi S7 i jeden nad S7), dwa przejścia dla zwierząt średnich (dwa wiadukty w ciągu drogi S7), pięć przejść dla zwierząt małych (przepusty), trzy ściany oporowe, cztery mury oporowe.

Albin Sieczkowski, bloger motoryzacyjny