Szkolenie i Egzaminowanie Obowiązkowe warsztaty

To tylko konieczność, podnoszenie kwalifikacji czy kolejne zaświadczenie do załatwienia?

Ustawa o kierujących wraz z rozporządzeniem w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2012 poz. 1019) reguluje kwestię warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów. Już w chwili obecnej, kiedy jeszcze nikt takich warsztatów nie odbył, można sobie wyobrazić, że wśród instruktorów będą one odbierane w różny sposób. Niewątpliwie część osób potraktuje je jako konieczność i dlatego wszelkimi możliwymi sposobami będzie próbowała pozyskać zaświadczenie o ich ukończeniu. Niestety, tak, drodzy czytelnicy! Sami wiecie, że wielu instruktorów będzie poszukiwać ośrodka, który wystawi im zaświadczenie, zaś oni będą wniebowzięci, jeżeli załatwią to korespondencyjnie! Od dawna dziwię się, dlaczego warsztatów nie mogą oficjalnie prowadzić ośrodki doskonalenia techniki jazdy?


Mam jednak cichą nadzieję, że znajdą się instruktorzy, którzy chcąc podnieść swoje kwalifikacje skorzystają z solidnie przygotowanych warsztatów. Jestem przekonany, że znajdzie się w Polsce kilka miejsc, gdzie będą one prowadzone profesjonalnie i z duchem czasu!


Program zajęć został ustalony w drodze rozporządzenia. Całe szczęście, że ustawodawca przewidział opcję „co najmniej”, bo wydaje się, że można te warsztaty poprowadzić dużo lepiej i ciekawiej, niż przewiduje rozporządzenie. Cykl szkoleń został podzielony na trzy dni, z czego pierwszy dzień to zajęcia teoretyczne z przedmiotów: psychologia, metodyka nauczania, prawo o ruchu drogowym, technika kierowania i obsługa pojazdu, bezpieczeństwo ruchu drogowego, zasady prowadzenia OSK oraz omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów w czasie szkolenia i kursantów w czasie egzaminu. Pozostałe dwa dni to zajęcia praktyczne na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.


Warto zauważyć, że żadne przepisy nie wyróżniają tego, w zakresie jakich kategorii mają być prowadzone warsztaty. Teoretycznie powinny to być zajęcia ogólne, dla wszystkich instruktorów, bez względu na zakres uprawnień. To jednakże kolejny problem dla tych, którzy chcą zorganizować takie zajęcia fachowo i dążą do tego, aby miały wymiar merytorycznego szkolenia, a nie tylko ogólnych pogadanek. Nie sposób przecież wyszczególniać np. błędów popełnianych przez kursantów czy też instruktorów dla kategorii A i B jednocześnie. Z drugiej strony, po co uczestnikowi warsztatów posiadającemu uprawnienia instruktora tylko kat. B przekazywać wiedzę z zakresu techniki kierowania C, D czy CE?


Mając spore doświadczenie w organizacji kursów dla instruktorów techniki jazdy i niezły przegląd wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie techniki kierowania instruktorów z całej Polski dla wszystkich kategorii prawa jazdy uważam, że warsztaty powinny w największym zakresie dotyczyć techniki kierowania i poprawy wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie samych instruktorów nauki jazdy. Dobrze by było, aby warsztaty poprowadzili m.in. specjaliści z zakresu techniki kierowania, spora ich część mogła się odbyć np. w ośrodku doskonalenia techniki jazdy lub przynajmniej znalazł się czas na dodatkowe zajęcia (poza wymaganym programem) w takim miejscu. Uważam, że każdy instruktor nauki jazdy w dzisiejszych czasach powinien być ekspertem nie tylko w zakresie tego, jak zdać egzamin, ale również w dziedzinie nowoczesnej techniki motoryzacyjnej oraz prawideł kierowania pojazdami różnych kategorii.


Porządnie zorganizowane warsztaty dla instruktorów nauki jazdy, jeżeli mają zrealizować zamierzenia ustawodawcy z zakresu doskonalenia zawodowego, powinny być poprowadzone z rozróżnieniem na kategorie prawa jazdy i wyraźnym odróżnieniem dla instruktorów prowadzących szkolenie na motocyklu od szkolących w zakresie pozostałych kategorii. W szkole instruktorów, którą mam przyjemność prowadzić od kilku dobrych lat, trwają już prace na warsztatami organizowanymi w porozumieniu z ośrodkami doskonalenia techniki jazdy, tak aby ich zawartość merytoryczna była na najwyższym poziomie.


Doskonale wiemy, jak wiele zmian niesie z sobą rok 2013 w zakresie kategorii motocyklowych praw jazdy. Myślę, że każdy profesjonalnie podchodzący do tematu instruktor kat. A powinien wziąć udział w warsztatach już na początku nadchodzącego dużymi krokami sezonu!


Od kilku miesięcy układam i testuję różne programy dla owych obowiązkowych warsztatów. Część zajęć udało mi się przećwiczyć podczas prowadzonych kursów dla instruktorów techniki jazdy i szkoleń z doskonalenia techniki jazdy wszystkich kategorii. Mam przy tym nadzieję, że znajdzie się w Polsce grupa instruktorów, którym zależy na prawdziwym podnoszeniu własnych kwalifikacji i skorzystają z oferty mającej na celu ich wyszkolenie, a nie tylko wystawienie wymaganego przez starostów zaświadczenia.


Do zobaczenia podczas prawdziwych i profesjonalnych warsztatów doskonalenia zawodowego.


Marcin Kukawka


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0