Projekt zmiany ustawy o kierujących pojazdami był wczoraj czytany na posiedzeniu Sejmu, ale ze względu na zgłoszone poprawki został ponownie skierowany do Komisji Infrastruktury.

Chodzi m.in. o poprawki zgłoszone przez posła PiS Bogdana Rzońcę. Proponuje on, żeby w noweli pojawił się zapis o co najmniej 2 tys. pytań egzaminacyjnych.


- Zgłaszamy też poprawkę dotyczącą obciążania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego kosztami


tworzenia bazy pytań do egzaminu państwowego - mówił podczas posiedzenia Sejmu Rzońca. - Uważamy, że WORD-y nie powinny nic płacić, są w trudnej sytuacji, jest ich w sumie z punktami filialnymi ok. 60. W tym momencie nakładamy na WORD-y dodatkowy haracz. To są całkiem niemałe kwoty, które w sumie powstaną później, żeby przy ministrze mogła działać komisja. Bezpieczeństwo jest kwestią funkcjonowania państwa i zadaniem państwa, dlatego jeśli minister odpowiada za egzaminy, za przygotowanie bazy egzaminów państwowych, to tę komisję powinien po prostu opłacić.


Swoje uwagi przedstawił także Bartłomiej Bodio (PSL).


- Projekt zakłada między innymi dwuletni okres przejściowy dla OSK przeznaczony na dostosowanie infrastruktury. Po analizie uznaliśmy, że zasadne jest doprecyzowanie, że elementem infrastruktury są również pojazdy - to nie było doprecyzowane w projekcie, była to sprawa sporna, dlatego chcielibyśmy wprowadzić poprawkę, która będzie to systematyzować. Druga poprawka dotyczy wymiany kart motorowerowych na prawo jazdy kategorii AM. Dodaliśmy tutaj informację, że przy takiej wymianie obowiązkowe jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, gdyż takie orzeczenie jest wymagane przy uzyskaniu takiego prawa jazdy, w związku z tym byłoby pewną niespójnością, gdyby przy wy mianie takiego orzeczenia nie wymagano.


Swoje poprawki zgłosiła także Platforma Obywatelska. Duża część z nich dotyczy zniesienia obowiązkowego szkolenia teoretycznego. Rozwiązują one wątpliwość która powstała przy jego likwidacji. Przepisy w kształcie opracowanym w komisji nie tylko likwidowały obowiązek szkolenia teoretycznego, ale można było je interpretować również tak, że wręcz uniemożliwiają jego prowadzenie. Złożone poprawki nie wycofują zmian (jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać), jedynie tak je przekonstruowują, żeby z jednej strony szkolenie teoretyczne nie było obligatoryjne, ale możliwe było jego realizowanie bez problemów i wątpliwości interpretacyjnych. Zatem część przepisów wyrzuconych przez komisje została przywrócona przy jednoczesnym wprowadzeniu przepisu, że osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu z państwowego egzaminu teoretycznego są zwolnione ze szkolenia teoretycznego i teoretycznej części egzaminu wewnętrznego.


Istotne są też poprawki PO zmieniające zakres upoważnień ustawowych ministra.  Będzie on mógł określić nie sam program, ale również szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób prowadzenia szkoleń przewidzianych w ustawie.


Pozostałe poprawki mają mniejsze znaczenie i charakter raczej dostosowujący i redakcyjny.


jaz, rb


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0