17 stycznia, czyli dwa dni przed wejściem w życie ustawy o kierujących, opublikowano nowelizację ustawy o kierujących oraz kolejne rozporządzenia.

82 - Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 2013-01-17


To ustawa opóźniająca aż o 3 lata wejście w życie wszystkich rozwiązań ustawy o kierujących pojazdami uzależnionych od funkcjonowania CEPiK. Chodzi przede wszystkim o okresy próbne dla kierowców kat. B.


http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/82/1


78 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów


To rozporządzenie określa nowe stawki opłat:


1) 30 zł - za część teoretyczną egzaminu państwowego;


2) 140 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;


3) 180 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;


4) 140 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;


5) 170 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;


6) 200 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;


7) 245 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;


8) 125 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie


tramwajem, zwanego dalej „pozwoleniem”.


http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/78/1


81 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki


Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z


realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o


kierujących pojazdami 2013-01-17


http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/81/1


75 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego


To rozporządzenia mniej interesujące z punktu widzenia kandydatów na kierowców i OSK. Reguluje ono bowiem zasady kontroli ośrodków ruchu drogowego oraz sprawozdania z wykonywania ustawy przez starostwa.


http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/75/1 


84 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców


http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/84/1


83 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami


http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/83/1

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0