Nowelizacja ustawy i kolejne rozporządzenia opublikowane

dziennik ustaw rzeczypospolitej polskiej

17 stycznia, czyli dwa dni przed wejściem w życie ustawy o kierujących, opublikowano nowelizację ustawy o kierujących oraz kolejne rozporządzenia.

82 – Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 2013-01-17

To ustawa opóźniająca aż o 3 lata wejście w życie wszystkich rozwiązań ustawy o kierujących pojazdami uzależnionych od funkcjonowania CEPiK. Chodzi przede wszystkim o okresy próbne dla kierowców kat. B.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/82/1

78 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

To rozporządzenie określa nowe stawki opłat:

1) 30 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego;

2) 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

3) 180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;

4) 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;

5) 170 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;

6) 200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;

7) 245 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

8) 125 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie

tramwajem, zwanego dalej „pozwoleniem”.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/78/1

81 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z

realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o

kierujących pojazdami 2013-01-17

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/81/1

75 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

To rozporządzenia mniej interesujące z punktu widzenia kandydatów na kierowców i OSK. Reguluje ono bowiem zasady kontroli ośrodków ruchu drogowego oraz sprawozdania z wykonywania ustawy przez starostwa.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/75/1 

84 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/84/1

83 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/83/1

1 komentarz do “Nowelizacja ustawy i kolejne rozporządzenia opublikowane”

Dodaj komentarz