Nowe zasady badań lekarskich

badanie lekarskie u okulisty

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy określające zasady przeprowadzania badań lekarskich u kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy.

Precyzują one czynniki medyczne wpływające na zdolność do kierowania pojazdami i minimalne wymagania w stosunku do osób mających słaby wzrok lub u których stwierdzono cukrzycę lub padaczkę.

W sytuacji gdy przeprowadzający badania lekarz stwierdzi przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii czy podejrzenie albo istnienie padaczki, musi powiadomić o tym organ wydający prawo jazdy. Kierowca zostanie wówczas szczegółowo zbadany pod kątem predyspozycji zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.

Znacznie restrykcyjniej są teraz traktowane osoby przyjmujące leki przeciwpadaczkowe oraz osoby, które zakończyły już takie leczenie. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest wystąpienie napadu padaczkowego w ciągu ostatnich dwóch lat choroby. Ponowne ubieganie się o prawo jazdy albo przedłużenie jego ważności jest możliwe dopiero po przedstawieniu opinii neurologicznej, która potwierdzi brak napadów w ciągu ostatnich 2 lat leczenia. Następnie takie osoby będą podlegały cyklicznym badaniom kontrolnym. Nowe przepisy zastrzegają także, że osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym, autobusem lub tramwajem bądź o świadectwo kwalifikacji zawodowej, u których kiedykolwiek rozpoznano padaczkę lub wystąpił u niej napad, nie mogą być uznane za zdolne do kierowania pojazdami.

Oprócz tego na obowiązkowe konsultacje okulistyczne oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia będą kierowane osoby posiadające prawo jazdy kategorii: A, A1, B, B1, B+E, T, które kierują pojazdami w ramach obowiązków służbowych. Nowe przepisy implementują niektóre postanowienie unijnych dyrektyw w sprawie prawa jazdy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra zdrowia z 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 88, poz. 503).

Źródło: gazetaprawna.pl

2 komentarze do “Nowe zasady badań lekarskich”

  1. Pingback: สล็อตเว็บตรง

  2. Pingback: kojic acid soap

Dodaj komentarz