Rządowe Centrum Legislacji przekazało do konsultacji publicznych projekt nowego rozporządzenia w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Jest to projekt nowego aktu, który w całości zastąpiłby obowiązujące obecnie rozporządzenie. Zmiany nie są jednak rewolucyjne. Projekt dostosowuje zasady egzaminowania instruktorów do czerwcowych zmian w ustawie o kierujących pojazdami, uwzględniając fakt, że zgodnie z ustawą egzaminy powinny być przeprowadzane przy wykorzystaniu pytań zatwierdzonych przez ministra, a nie jak dotąd pytań zebranych w różne bazy zatwierdzane przez poszczególnych wojewodów.


Projekt zakłada również zniesienie wymogu zebrania grupy przynajmniej 20 osób do przeprowadzenia egzaminu. W projekcie znalazł się również nowy wzór wniosku o wpis do ewidencji. W przepisach przejściowych przewidziano utrzymanie ważności dokumentów wydanych na podstawie dotychczasowego rozporządzenia.


Projekt można przejrzeć tutaj:


 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//520/12275503/12302617/12302618/dokument178457.pdf


 


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0