Departament Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza na Ogólnopolskie Seminarium - Warsztaty pt. „Nowe przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych - stan prawny 2012 szanse i zagrożenia”


Konferencja odbędzie się w dniu 10 LUTEGO 2012 roku od godz. 9:00 w Sali Obrad w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56,(róg ul. Wrocławskie)j, VII piętro, nr 702, nowy budynek.


PROGRAM SEMINARIUM:


godz. od 8:00 - rejestracja uczestników Seminarium


godz. 9:00 - 9:10 rozpoczęcie Seminarium przez Panią Irenę Cebulę - Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, przywitanie uczestników przez organizatorów: Panią Zofię Balcer-Stoch - Głównego Specjalistę w Departamencie Transportu i Komunikacji UM oraz Andrzeja Strzelca Tech-Car, doradcę DGSA


godz. 9.10 - 10.45 Spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Szkoleniowych ADR. Omówienie stosowania ustawy w relacjach Urząd Marszałkowski - Ośrodek Szkoleniowy ADR w zakresie: kursów ADR dla kierowców i doradców, egzaminów ADR oraz wpisów podmiotów szkolących do rejestru działalności regulowanej. Spotkanie prowadzi Pani Zofia Balcer-Stoch główny specjalista w Departamencie Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie


godz. 10:45 - 11:00 - dyskusja, przerwa kawowa


godz. 11:00 - 12:30 - Pan Krzysztof Grzegorczyk, ekspert ADR -„ Nowe przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych - szanse i zagrożenia - Część I”


godz. 12:30 - 13:00 - Lunch


godz. 13:00 - 14:30 - Pan Krzysztof Grzegorczyk, ekspert ADR -„Nowe przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych - szanse i zagrożenia - Część II”


godz. 14:30 - 15:00 - dyskusja, przerwa kawowa


godz. 15:00 - 16:00 - Warsztaty, panel dyskusyjny podsumowanie, zakończenie Seminarium.


Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do:


doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (DGSA) i innych uczestników łańcucha transportowego,


ośrodków szkolenia kierowców przewożących towary niebezpieczne


wykładowców na kursach ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, urzędników administracji publicznej,


służb prewencyjnych: ITD, Policji PSP, Straży Granicznej,


Patronat medialny pełni „POLSKI TRAKER” Miesięcznik Transportu Drogowego i Spedycji.


Udział w Seminarium prosimy zgłaszać za pomocą załączonego kwestionariusza: pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub fax 32 614-19-86


Termin ostatecznego zgłoszenia - 07.02.2012 r. (decyduje kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczoną ilość miejsc na sali konferencyjnej).


Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi brutto: 220,00 zł + 23% VAT 270,60 zł brutto (stawka VAT nie dotyczy jednostek budżetowych, samorządu terytorialnego, oraz służb prewencyjnych), opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów uczestnictwa w wykładach i warsztatach oraz kosztów druku materiałów i Zaświadczeń o uczestnictwie, lunchu, cateringu.


Kwotę za udział w Seminarium prosimy wpłacić na konto:


25 1140 2004 0000 3502 3435 3123


Tech-Car Andrzej Strzelec, 43-600 Jaworzno, ul. Budowlana 5


do dnia zapisu z dopiskiem „Seminarium ADR 2012, Imię i nazwisko uczestnika,


Istnieje możliwość zapłaty gotówką w dniu Seminarium


Wszelkich informacji o Seminarium udzielają:


- Zofia Balcer-Stoch - gł. specjalista w Departamencie Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego; tel.: 12-630-33-77 lub 609-488-575, e-mail: [email protected]


- Andrzej Strzelec, Tech-car tel. 517 053 979, fax.: 32 614 19 86 e-mail: [email protected]

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0