Nowe przepisy ADR – konferencja

przepisy ADR

Departament Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza na Ogólnopolskie Seminarium – Warsztaty pt. „Nowe przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych – stan prawny 2012 szanse i zagrożenia”

Konferencja odbędzie się w dniu 10 LUTEGO 2012 roku od godz. 9:00 w Sali Obrad w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56,(róg ul. Wrocławskie)j, VII piętro, nr 702, nowy budynek.

PROGRAM SEMINARIUM:

godz. od 8:00 – rejestracja uczestników Seminarium

godz. 9:00 – 9:10 rozpoczęcie Seminarium przez Panią Irenę Cebulę – Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, przywitanie uczestników przez organizatorów: Panią Zofię Balcer-Stoch – Głównego Specjalistę w Departamencie Transportu i Komunikacji UM oraz Andrzeja Strzelca Tech-Car, doradcę DGSA

godz. 9.10 – 10.45 Spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Szkoleniowych ADR. Omówienie stosowania ustawy w relacjach Urząd Marszałkowski – Ośrodek Szkoleniowy ADR w zakresie: kursów ADR dla kierowców i doradców, egzaminów ADR oraz wpisów podmiotów szkolących do rejestru działalności regulowanej. Spotkanie prowadzi Pani Zofia Balcer-Stoch główny specjalista w Departamencie Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie

godz. 10:45 – 11:00 – dyskusja, przerwa kawowa

godz. 11:00 – 12:30 – Pan Krzysztof Grzegorczyk, ekspert ADR -„ Nowe przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych – szanse i zagrożenia – Część I”

godz. 12:30 – 13:00 – Lunch

godz. 13:00 – 14:30 – Pan Krzysztof Grzegorczyk, ekspert ADR -„Nowe przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych – szanse i zagrożenia – Część II”

godz. 14:30 – 15:00 – dyskusja, przerwa kawowa

godz. 15:00 – 16:00 – Warsztaty, panel dyskusyjny podsumowanie, zakończenie Seminarium.

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do:

doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (DGSA) i innych uczestników łańcucha transportowego,

ośrodków szkolenia kierowców przewożących towary niebezpieczne

wykładowców na kursach ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, urzędników administracji publicznej,

służb prewencyjnych: ITD, Policji PSP, Straży Granicznej,

Patronat medialny pełni „POLSKI TRAKER” Miesięcznik Transportu Drogowego i Spedycji.

Udział w Seminarium prosimy zgłaszać za pomocą załączonego kwestionariusza: pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub fax 32 614-19-86

Termin ostatecznego zgłoszenia – 07.02.2012 r. (decyduje kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczoną ilość miejsc na sali konferencyjnej).

Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi brutto: 220,00 zł + 23% VAT 270,60 zł brutto (stawka VAT nie dotyczy jednostek budżetowych, samorządu terytorialnego, oraz służb prewencyjnych), opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów uczestnictwa w wykładach i warsztatach oraz kosztów druku materiałów i Zaświadczeń o uczestnictwie, lunchu, cateringu.

Kwotę za udział w Seminarium prosimy wpłacić na konto:

25 1140 2004 0000 3502 3435 3123

Tech-Car Andrzej Strzelec, 43-600 Jaworzno, ul. Budowlana 5

do dnia zapisu z dopiskiem „Seminarium ADR 2012, Imię i nazwisko uczestnika,

Istnieje możliwość zapłaty gotówką w dniu Seminarium

Wszelkich informacji o Seminarium udzielają:

– Zofia Balcer-Stoch – gł. specjalista w Departamencie Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego; tel.: 12-630-33-77 lub 609-488-575, e-mail: [email protected]

– Andrzej Strzelec, Tech-car tel. 517 053 979, fax.: 32 614 19 86 e-mail: [email protected]

2 komentarze do “Nowe przepisy ADR – konferencja”

  1. Pingback: malaysian id card

  2. Pingback: browning shotguns

Dodaj komentarz