Już niedługo będziemy mogli przez Internet sprawdzić m.in. liczbę punktów karnych, informacje o własnym pojeździe, czy o szkole jazdy - taki projekt przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki.

Jak informuje MSW, Sejm przyjął właśnie ustawę o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”, dzięki czemu będą mogły zostać wprowadzone nowe e-usługi w ramach modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0.


Wśród nowych e-usług będą m.in.:


- dostęp online dla kierowców do własnych danych i informacji - umożliwi im bieżące monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec nich kar i ograniczeń, wynikających z wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego; np. kierowca będzie mógł sprawdzić liczbę własnych punktów karnych. Rozwiązanie to zmniejszy ryzyko utraty prawa jazdy z powodu niewiedzy o liczbie punktów karnych.


- „Sprawdź szkołę jazdy” - pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez przyszłych kursantów na podstawie udostępnionych danych statystycznych. Jednocześnie zwiększy to konkurencję między szkołami i może przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług.


- „Mój pojazd” - pozwoli właścicielom na dostęp online do danych i informacji o własnym pojeździe.


- Przewiduje się, że nowe e-usługi zaczną działać w styczniu 2016 roku - informuje MSW. - Przypomnijmy, że w czerwcu 2014 roku w ramach modernizacji systemu informatycznego CEPiK 2.0 uruchomiono dwie pierwsze e-usługi: „Historia Pojazdu” i „Bezpieczny Autobus”.


Rozszerzono także zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Zgromadzone zostaną w niej informacje dotyczące m.in. badań technicznych pojazdów i zdarzeń ubezpieczeniowych. Udostępnianie tych informacji ma poprawić bezpieczeństwo sprzedaży pojazdów na rynku wtórnym.


red


Fot. CC0 License/www.pexels.com

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0