Nocna kontrola taxi

Inspektorzy z Inspekcji Trasnportu Drogowego w Łodzi walczą z szarą strefą przewozów taksówkowych.

Kontrolę prowadziło 10 inspektorów. Część inspektorów zgodnie z ustawą o transporcie drogowym wzięła udział w działaniach kontrolnych bez umundurowania jako klienci przewozów taksówkowych. Kontrolą objęto miejsca postoju taksówek w okolicach klubów nocnych w centrum Łodzi.

Działanie z zaskoczenia przyniosło oczekiwane efekty. Łącznie przeprowadzono 12 kontroli drogowych. W ich wyniku ujawniono i udokumentowano rażące naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, tj.: w 8 przypadkach wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji oraz jeden przypadek wykonywania okazjonalnego transportu drogowego osób (pojazdem udającym taksówkę) bez wymaganej licencji. Nocne kontrole wykazały również inne liczne nieprawidłowości, takie jak: brak zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej, brak taksometru, brak legalizacji taksometru oraz brak badań lekarskich i psychologicznych. Zatrzymano 2 dowody rejestracyjne za brak taksometru w pojeździe. Wśród kontrolowanych kierowców większość stanowili mieszkańcy Łodzi, a w dwóch przypadkach ujawniono wykonywanie transportu drogowego taksówką przez przedsiębiorców z terenu powiatu zgierskiego i skierniewickiego. Wobec wszystkich nieuczciwych kierowców wszczęto postępowania administracyjne. Stwierdzone podczas kontroli naruszenia zagrożone są karą administracyjną w wysokości 3 000 zł za wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji i 8 000 zł za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, z wyłączeniem taksówek.

W najbliższym czasie planowane są podobne nocne kontrole przewozów taksówkowych jako element walki z „szarą strefą” w tym sektorze.

Źródło: GITD