Narada w sprawie szkoleń kierowców zawodowych

„Wpływ kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego na wiedzę i umiejętności kierowców oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego” – to tytuł konferencji, która odbędzie się 29 marca 2011 r. w Warszawie. Stowarzyszenie KIEROWCA.PL przygotowało w związku z tym raport o stanie rynku oraz projekt zmian przepisów.

Organizatorem konferencji jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz. – Od ponad roku odbycie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego jest obowiązkowe dla wszystkich kierowców, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E oraz D1, D1+E, D i D+E po dniu 10 września 2009 r. – czytamy w zaproszeniu, które do organizacji skupiających podmioty prowadzące szkolenia kierowców zawodowych, odbiorców tych szkoleń oraz ekspertów skierował dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MI Andrzej Bogdanowicz. – Mając na uwadze powyższe oraz konieczność przedłożenia Komisji Europejskiej sprawozdania ze wstępnej oceny wdrożenia kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego, informuję, że w trakcie spotkania dokonamy przeglądu funkcjonowania systemu szkolenia kierowców zawodowych oraz przeprowadzimy dyskusję w przedmiotowym zakresie.

Jedną z zaproszonych organizacji jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie KIEROWCA.PL, które przygotowało raport na temat rynku szkoleń w Polsce oraz projekt Rozporządzenia, o zmianie rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Jak informują przedstawiciele Stowarzyszenia KIEROWCA.PL – Rozporządzanie pozwoli na wyeliminowanie  ewentualnych nieprawidłowości pojawiających się w szkoleniu przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia kierowców wykonujących przewóz drogowy, czyli tzw. e-learningu. Co więcej, po zmianach nadzór wojewody nad szkoleniem będzie pełniejszy i tym samym dokładniejszy niż przy szkoleniach realizowanych w tradycyjny sposób.

Oprócz tego projekt zakłada, że oprogramowanie wspomagającego proces kształcenia będzie wymagało posiadania odpowiedniego certyfikatu wydanego przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji, co – jak czytamy w uzasadnieniu – zapewni ocenę jego zgodności przez niezależną instytucję pod kątem wymagań określonych w § 12 ust. 2 rozporządzenia i zapewni całkowitą zgodność szkolenia realizowanego przy użyciu oprogramowania z obowiązującymi przepisami.

Red.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym poniżej raportem oraz projektem rozporządzenia.

 

5 komentarzy do “Narada w sprawie szkoleń kierowców zawodowych”

  1. Zaproszenie zawiera niezły błąd.
    Kwalifikacja wstępna/przyspieszona jest obowiązkowa dla kategorii D1, D1+E, D lub D+E, od dnia 10 września 2008 r., natomiast dla kategorii C1, C1+E, C, C+E, od dnia 10 września 2009 r.

  2. Pingback: บาคาร่า lsm99

Dodaj komentarz