Nagrody pieniężne dyrektorom wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przyznają zarządy województw. W ich rozdzielaniu pod uwagę brane są przede wszystkim wyniki finansowe WORD-ów.

Na posiedzeniu, które odbyło się 12 lipca, Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród za 2015 rok dla dyrektorów trzech ośrodków: w Chełmie, Lublinie i Zamościu. Każdy z nich otrzymał dodatkowo 13.200 zł, czyli półtorakrotność ich miesięcznych zarobków.


Rzeczniczka marszałka województwa nie wyjaśnia, za co dyrektorzy otrzymali nagrody, jednocześnie wskazuje, że wszystkie ośrodki w roku ubiegłym zarobiły więcej niż w poprzednim.


- Za ubiegły rok wszystkie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego uzyskały dodatnie wyniki finansowe - wylicza Beata Górka, rzecznik prasowy marszałka województwa lubelskiego. - Suma zysków netto wyniosła 2.027.657 zł i jest to kwota wyższa niż w 2014 roku (zysk 401.369,64 zł) o 1.626.287,36 zł. Wszystkie ośrodki w województwie zarobiły też więcej, niż zakładano.


Więcej egzaminów, więcej pieniędzy


Na czym wzbogaciły się WORD-y w województwie lubelskim? Jak podają urzędnicy, w porównaniu do 2014 roku nastąpił wzrost dochodów z działalności egzaminacyjnej (o 2.061.269 zł). W 2015 roku ośrodki przeprowadziły łącznie 158.202 egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców, co stanowi 112,7 proc. egzaminów przeprowadzonych w 2014 roku. Największy wskaźnik dynamiki zanotował WORD w Białej Podlaskiej (o 25,4 proc. więcej przeprowadzonych egzaminów niż w 2014 roku). WORD Lublin przeprowadził o 15,2 proc. więcej egzaminów niż w 2014 roku, natomiast WORD Chełm o 8,4 proc. więcej. Spadek liczby przeprowadzonych egzaminów w porównaniu do 2014 roku zanotował jedynie WORD Zamość - o 0,8 proc.


- Wzrost liczby przeprowadzanych egzaminów w 2015 roku był spodziewany w związku z mającą wejść od 4 stycznia 2016 roku zmianą przepisów, dotyczącą osób po raz pierwszy uzyskujących uprawnienia w zakresie kategorii B prawa jazdy - argumentuje Beata Górka. - Poza działalnością egzaminacyjną i szkoleniową ośrodki prowadziły dodatkową działalność gospodarczą: udostępniały odpłatnie sale wykładowe i place manewrowe. Ponadto wynajmowały wolne pomieszczenia dla celów biurowych.


W województwie kujawsko-pomorskim bez nagród


Również w województwie łódzkim dyrektorzy zostali docenieni dodatkowymi wypłatami. Tamtejszy urząd wojewódzki nie ukrywa, że przy ustalaniu wysokości nagrody brane są pod uwagę: liczba przeprowadzonych egzaminów i ich zdawalność, liczba skarg i osiągnięty zysk ośrodka. To spowodowało różnice w wysokości nagród. Najwięcej otrzymali dyrektorzy WORD-ów w Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach (1,9-krotność miesięcznych zarobków). Następni w kolejności byli dyrektorzy ośrodków w Sieradzu i w Łodzi. Wysokość zainkasowanych nagród nie przekłada się jednak bezpośrednio na wielkość zysków, bo największe wykazał w ubiegłym roku sieradzki WORD (685 tys. zł).


Jedna dodatkowa pensja to natomiast nagroda przyznana szefom WORD-ów w województwie wielkopolskim.


- Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał nagrody roczne dyrektorom WORD-ów w Kaliszu, Koninie Lesznie i Pile za działania podejmowane w 2015 roku w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - wyjaśnia Małgorzata Sowier, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. - W latach ubiegłych dyrektorzy WORD spełniający kryteria ustawowe otrzymali nagrody w wysokości nieprzekraczającej ich średniego miesięcznego wynagrodzenia.


Nagrody ominęły za to w tym roku dyrektorów z województwa kujawsko-pomorskiego.


- Nagrodę roczną, zgodnie z przyjętymi zasadami, może otrzymać kierownik wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, jeśli ośrodek uzyskał dodatni wynik finansowy za dany rok kalendarzowy - tłumaczy sekretarza województwa Marek Smoczyk. - W 2016 roku nie były przyznawane nagrody dla dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. W 2015 roku nagrodę roczną - w wysokości jednej miesięcznej pensji - otrzymał dyrektor WORD-u w Toruniu.


Anna Łukaszuk


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0