- Czy resort bierze pod uwagę możliwość wprowadzenie egzaminów praktycznych na pojazdach, na których szkoleni byli kursanci? - pytał w skierowanej do ministra Nowaka interpelacji poseł PO Waldemar Sługocki. - To już jest możliwe, więc nie planuje się zmian - odpowiada resort.

W odpowiedzi, której w imieniu ministra Nowaka udzielił Tadeusz Jarmuziewicz czytamy: - Odnosząc się do kwestii przeprowadzania egzaminów państwowych na pojazdach ośrodków szkolenia kierowców należy wskazać, że obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami określają, że pojazdy wykorzystywane podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy nie muszą stanowić własności wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Takie rozwiązanie daje WORD możliwość wykorzystywania także pojazdów stanowiących własność ośrodków szkolenia kierowców.


Odnosząc się do kwestii dotyczącej zakupu pojazdów przez WORD-y, Jarmuziewicz wspomina, że mają one status wojewódzkich samorządowych osób prawnych i jako takie zobowiązane są do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. - Każdorazowo przy wymianie pojazdów egzaminacyjnych poszczególne WORD przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzając zwykle przetarg nieograniczony - czytamy w odpowiedzi. - W przepisach ustawy o kierujących pojazdami przewidziano, że umowa dotycząca pojazdów w WORD nie może być zawarta na okres krótszy niż 4 lata. Wprowadzono także obowiązek powoływania przez dyrektorów WORD do komisji przetargowej, podejmującej decyzję o zakupie pojazdów do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, przedstawicieli organizacji społecznych zrzeszających przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.


 


W podsumowaniu Jarmuziewicz jeszcze raz podkreślił: - Obecnie obowiązujące i przyszłe przepisy regulujące zagadnienia związane z egzaminowaniem kandydatów na kierowców dają WORD możliwość wykorzystywania do egzaminowania pojazdów stanowiących własność ośrodków szkolenia kierowców dlatego też nie planuję zmian tych przepisów w przedmiotowym zakresie.


Taką odpowiedzią resortu nie jest zaskoczony Rafał Gajewski, dyrektor WORD-u w Zielonej Górze, gdzie trwają właśnie przygotowania do dopuszczenia samochodów szkoleniowych do egzaminów na kat. B. - Odpowiedź na interpelację tylko potwierdza to, co wiedzieliśmy już wcześniej - mówi Gajewski. - jeszcze w tym tygodniu zorganizuję spotkanie z przedstawicielami ośrodków szkolenia, gdzie zaprezentujemy wstępną treść umowy na dopuszczenie samochodów szkoleniowych na egzamin.


Maciej Piaszczyńsk


 


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0