Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podsumował 2018 rok

W podsumowaniu znajdziemy informacje dotyczące rozpoczętych oraz zakończonych prac i działań w całym 2018 roku w tym także tych, które były priorytetem dla resortu.

Jednym z ważniejszych dla naszych czytelników działań jest poniższe, rozpoczęte w 2018 (cytat bezpośredni z interpelacji):

3. skierowano do Szefa Centrum Analiz Strategicznych w czerwcu 2018 r. Zgłoszenie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw wraz z oceną skutków regulacji. Celem projektu jest zmiana systemu przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy w tym w szczególności przeniesienie odpowiedzialności za organizację i przeprowadzanie egzaminów z marszałka województwa na wojewodę. Wprowadzane są też dodatkowe rozwiązania takie, jak np.: kurs rozszerzony o jazdy z osobą towarzyszącą, obowiązkowe wychowanie komunikacyjne w V klasie szkoły podstawowej, zmiana wymagań dla ośrodków szkolenia kierowców, ośrodków doskonalenia techniki jazdy, ośrodków szkolenia w transporcie drogowym. Projektowane zmiany przyczynić się mają do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy zdawalności egzaminów na prawo jazdy. Decyzja o wpisaniu projektu ustawy do Wykazu nie została jeszcze podjęta przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu (działanie to ma charakter priorytetowy).

Kolejne działanie mające charakter priorytetowy to dobra wiadomość dla wszystkich kierowców, którzy będą chcieli kupić używane auto.

4. Opracowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli stanu licznika przebiegu pojazdu (drogomierza) przez diagnostę na stacji kontroli pojazdu, będący aktem wykonawczym do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy 2878) przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (przy udziale Ministerstwa Infrastruktury), penalizujący proceder cofania licznika przebiegu pojazdu (drogomierza) (działanie to ma charakter priorytetowy).

Takich akcji brakuje! Oby w obecnym roku było ich więcej! Chodzi o edukację mającą za zadanie poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

4. przeprowadzono ogólnopolską akcję informacyjno – edukacyjną dotyczącą poprawy bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym, skierowaną do osób powyżej 60 roku życia (rowerzystów i pieszych) (działanie wskazane w PR 2018-2019). Akcja była prowadzona pod hasłem „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”. Celem akcji było kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60. roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze. W ramach akcji przeprowadzono 34 warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie całej Polski, we wszystkich województwach – w każdym z nich w dwóch miastach. Lokalizacje zostały wytypowane w obszarach o najwyższym wskaźniku zagrożenia utraty życia i zdrowia osób powyżej 60. roku życia. Każdemu warsztatowi towarzyszył serwis rowerowy, w którym bezpłatnie serwisowano jednoślady, w razie potrzeby rowery doposażano w oświetlenie oraz elementy odblaskowe. Partnerem strategicznym akcji była Policja, która brała udział we wszystkich spotkaniach. Przeszkolono blisko 1500 seniorów oraz naprawiono ponad 500 rowerów;

Już samo podsumowanie Ministerstwa Infrastruktury robi wrażenie jeśli chodzi o ilość działań jakie mają lub miały miejsce. Pieszy nie zawsze jest także kierowcą, ale uczestnikami ruchu drogowego jesteśmy wszyscy. Im więcej rzeczy sprzyjających infrastrukturze drogowej powstaje tym lepiej dla nas wszystkich.

Link do całej interpelacji nr 28223 tutaj.

Albin Sieczkowski, bloger motoryzacyjny.

Wasze komentarze (2)

  1. Zamiany które nic nie zmienią. Tu potrzeba konkretnych działań, wystarczy spojrzeć na Zachodnią Europę i skopiować gotowe rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • Brak produktów w koszyku.