„Metodyka punktowa egzaminu praktycznego”

metodyka punktowa egzaminu praktycznego

To tytuł broszury, którą kilka dni temu wydał WORD Zielona Góra wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Egzaminatorów. Zawiera ona koncepcję zmiany systemu oceniania podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy na punktowy.

Autorem metodyki jest dr inż. Władysław Drozd, wiceprezes KSE oraz egzaminator w WORD-zie Zielona Góra. Swojej publikacji autor wychodzi od wyjaśnienia stwierdzenia „Łamanie sumienia egzaminatora”: – To stwierdzenie stało się inspirację pracy nad zmianą zasad oceny egzaminu praktycznego. Czy można akceptować obowiązujące przepisy oceny egzaminu, które zmuszają egzaminatora do podjęcia decyzji niezgodnej z rzeczywistym stanem przygotowania osoby zdającej, oceny sprzecznej z wiedzą i sumieniem egzaminatora.

Drozd podaje tu przykłady. Pierwszy – osoba która nigdy me powinna zdać egzaminu ze względu na ilość popełnionych błędów zdaje go, tylko dlatego bo nie dopełnione zostało kryterium dwukrotności tego samego błędu. Przykład drugi, dwa przypadkowe zgaśnięcia silnika na wzniesieniu, są przyczyną oceny negatywnej, mimo że dalsza jazda była bezbłędna. Czy w tym przypadku nie jest to wydanie wyroku zanim zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe? – pyta retorycznie autor.

Jak powstała metodyka punktowa egzaminu praktycznego? – Pierwsza publiczna prezentacja przedstawionej metodyki miała już miejsce w 2002 roku – czytamy we wstępie. – Wówczas uchwałą KSE projekt został skierowany do Ministerstwa Transportu w celu podjęcia prac nad jej wdrożeniem. Ostatnia prezentacja z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury miała miejsce w 2011 roku. Jak widać to nie jest okazjonalne i koniunkturalne działanie jest to proces trwający ponad 10 lat- to juz historia. Uważam, że nadszedł czas i potrzeba podzielenia się doświadczeniem i rozpowszechnie¬niem metodyki w celu podjęcia publicznej dyskusji – konkluduje Drozd.

W broszurce znajdziemy kompleksowy opis nowej metodyki wraz z wyjaśnieniem, dlaczego obecny system oceniania nie jest dobry. We wprowadzeniu czytamy: „Egzamin powinien zdającemu umożliwić dokonanie samooceny popełnianych błędów, ich gradacji i wynikającej z powyższego, odpowiedzialności. Ponadto powinien zapewnić walory dydaktyczno-poznawcze i obiektywizm w ocenie przebiegu egzaminu oraz zminimalizować sytuację konfliktogenne. Egzaminatorowi natomiast powinien zapewnić suwerenność i obiektywizm w podejmowaniu decyzji, możliwość kreowania sylwetki kierowcy, czy też uwrażliwić zdających na „wagę” popełnionych błędów. Obecny system tzw. „podwójnego błędu” nie tylko nie spełnia tych wymogów i oczekiwań, ale ze względu na swe założenie jest destrukcyjny, nieobiektywny, bez możliwości wpływu na sylwetkę przyszłego kierowcy. Te przesłanki jak również szczegółowa analiza zawarta w opracowaniu upewniają mnie o pilnej potrzebie zmian w systemie oceny egzaminu praktycznego. Uwzględniając powyższe, przedstawiam do dyskusji nowy system pt: „Metodyka Punktowa Egzaminu Praktycznego” (MPEP). System z powodzeniem stosowany w wielu krajach Europy, pozwala na uwzględnienie wspomnianych wyżej uwarunkowań dydaktyczno – poznawczych i wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom stawianym kierowcom. Nie da się ukryć, że jest to wyzwanie również dla ośrodków szkolenia i egzaminatorów, w szczególności w zakresie przezwyciężenia dotychczasowych przyzwyczajeń.”

Dzięki broszurze o koncepcji metody punktowej poinformowani będą przedstawiciele WORD-ów, ośrodków szkolenia kierowców, a przede wszystkim urzędnicy ministerialni, którzy – jak podkreśla autor – mają przecież największy wpływ na kształt obowiązujących przepisów.

Więcej na temat nowej punktowej metody egzaminacyjnej w kolejnym numerze miesięcznika Szkoła Jazdy.

mp

 

3 komentarze do “„Metodyka punktowa egzaminu praktycznego””

  1. Pingback: therapist seo

  2. Pingback: view it now

Dodaj komentarz