Masz 24 punkty, znów zdajesz na wszystkie kategorie

Sąd Najwyższy

Po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych kierowca traci uprawnienia do kierowania wszystkimi pojazdami – donosi „Dziennik Gazeta Prawna”.

Kierowca uzbierał ponad 24 punkty za łamanie zasad ruchu drogowego. Choć wszystkie wykroczenia dotyczyły samochodu osobowego, starosta skierował go na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji we wszystkich posiadanych przez niego kategoriach prawa jazdy.

Kierowca zawestionował tę decyzję. Dowodził, że skoro naruszeń dopuścił się samochodem osobowym, to powinien być skierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji wyłącznie w kategorii B. Dowodził, że skierowanie go na egzamin ze wszystkich kategorii jest sprzeczne z zasadą niekarania kilkakrotnie za to samo wykroczenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę. Wskazał, że tryb kierowania na powtórny egzamin reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz.1998) w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Wynika z niego, że w razie przekroczenia przez kierowcę 24 punktów karnych komendant wojewódzki policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierującego pojazdem w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii prawa jazdy.

WSA podkreślił, że za prawidłowością takiego rozumienia przywołanych przepisów przemawia to, iż zasady ruchu drogowego są jednakowe dla wszystkich uczestników, bez względu na kategorię prawa jazdy. Skarżący, wielokrotnie łamiąc przepisy w zakresie zachowania właściwej prędkości na drodze, zakazu wyprzedzania oraz nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu podważył swoje kwalifikacje nie tylko jako kierowcy samochodu osobowego, ale także innych pojazdów. Organy administracji działały więc w granicach prawa, a podjęte przez nie decyzje były prawidłowe – podkreślił sąd.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu III SA/Wr 213/10

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

 

6 komentarzy do “Masz 24 punkty, znów zdajesz na wszystkie kategorie”

  1. Pingback: https://www.kentreporter.com/reviews/phenq-reviews-urgent-side-effects-warning-honest-customer-truth/

  2. Pingback: u31 com

  3. Pingback: white berry runtz

  4. Pingback: รับทำ SEO

Dodaj komentarz