26 kwietnia w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w Piastowie odbyło się robocze spotkanie zarządów czterech organizacji społecznych zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele: Stowarzyszenia KIEROWCA.PL (Włodzimierz Zientarski - prezes, Jerzy Kociszewski - wiceprezes, Krzysztof Giżycki - członek zarządu, Polskiej Izby Gospodarczej OSK (Jan Domasik - prezes, Marek Gawroński i Wojciech Góra - wiceprezesi, Czesław Swaryczewski - sekretarz), Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (Krzysztof Szymański - prezes, Krzysztof Bandos - wiceprezes) oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK (Roman Stencel - prezes, Zbigniew Popławski - wiceprezes, Zbigniew Gryglas - wiceprezes).


Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnej polityki działania na rzecz poprawy jakości szkoleń w Polsce. Nie obyło się oczywiście bez tematów kontrowersyjnych. Pierwsza część spotkania upłynęła pod znakiem spraw, które dziś raczej dzielą działaczy poszczególnych organizacji. Jedną z nich była sprawa wykorzystywania w szkoleniu kierowców metod elearningowych. Część działaczy uważa, że komputer nie powinien zastępować wykładowcy, inni twierdzą, że nowoczesne metody szkolenia to przyszłość, której nie można uniknąć. Kolejną budzącą kontrowersję sprawą jest cena za szkolenie na prawo jazdy. Wszyscy zgodnie wyrazili opinię, że obecne ceny za szkolenia są zbyt niskie. Dochodzi przez to do patologicznych sytuacji, gdzie właściciele ośrodków zaniżają przychody, nie ujmując w rozliczeniach wszystkich wpłat ze sprzedaży kursów i szkoleń. Dyskutowano nad tym, jak zaradzić tej sytuacji. Przedstawiciele Stowarzyszenia KIEROWCA.PL przedstawili koncepcję wprowadzenia tzw. rzetelnej ceny. Polegać miałoby to na tym, że ośrodki ustalałyby cenę za godzinę szkolenia w oparciu o specjalny kalkulator, który na podstawie informacji o poniesionych kosztach, generowałby cenę, która będzie przejrzysta zarówno dla kursanta, jak i urzędów skarbowych. Inną koncepcję przedstawili natomiast przedstawiciele OIGOSK. Ich zdaniem należałoby walczyć raczej o ustalenie ceny minimalnej za godzinę szkolenia.


W związku z dużą liczbą spraw, gdzie niełatwo będzie wypracować od razu wspólne stanowisko oraz faktu, że każda z organizacji posiada odrębny statut, który musi realizować dla swoich członków, zdecydowano, że dalszą część spotkania warto będzie poświęcić jedynie na wypracowanie solidnego modelu współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami branżowymi. Padła w związku z tym propozycja, aby zacząć od wyłonienia tych problemów, których rozwiązania nie będą przedmiotem sporu pomiędzy organizacjami. Wkrótce okazało się, że takich bezspornych spraw jest kilka - poruszono m.in. sprawę deregulacji, egzaminów na samochodach szkoleniowych oraz ostatni pomysł Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców, czyli doprowadzenie do wprowadzenia punktowego systemu oceny egzaminu praktycznego.


Ostatecznie zdecydowano, żeby każda organizacja do 10 maja przygotować ma wykaz najpilniejszych spraw. Na kolejnych spotkaniach będzie podjęta próba wypracowania wspólnego stanowiska i ewentualne przekazanie wspólnego stanowiska do resortu. Koordynatorem tych działań został Roman Stencel. Jak podkreślano - po doświadczeniach z procedowania ustawy o kierujących, dziś wiadomo, że tylko zgoda i wspólny głos może doprowadzić do korzystnych zmian legislacyjnych w branży szkoleń kierowców.


Maciej Piaszczyński


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0