Łódź: policja analizuje stan bezpieczeństwa na drogach

kontrola drogowa

Pomimo wielu lat starań, w naszym kraju jeszcze nie udało się wytworzyć w całym społeczeństwie przekonania, że bezpieczeństwo na drodze powinno być przedmiotem troski nie tylko władz rządowych, samorządowych ale również starań obywateli – to wniosek policji na temat pogarszającego się stale bezpieczeństwa na drodze w Polsce, czego przykładem był wstrząsajcy wypadek w Nowym Mieście nad Pilicą.

Jednym z głównych problemów społecznych jakie ukształtowały się z biegiem czasu i poziomem urbanizacji są wypadki drogowe.

W województwie łódzkim w ostatniej dekadzie średnio corocznie odnotowuje się ponad 4700 wypadków drogowych, w których 450 ludzi ponosi śmierć, a blisko 6 tyś zostaje rannych. Jednak należy zauważyć, że w obecnym roku w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy w porównaniu do analogicznego okresu roku 2009 na obszarze naszego województwa zanotowano spadek liczby wypadków drogowych i osób rannych o ponad 11% i co najważniejsze osób w nich zabitych o 9 % (I-IX 2010 liczba wypadków – 3089, liczba rannych – 3948, liczna zabitych – 229)

Pomimo wielu lat starań, w naszym kraju jeszcze nie udało się wytworzyć w całym społeczeństwie przekonania, że bezpieczeństwo na drodze powinno być przedmiotem troski nie tylko władz rządowych, samorządowych ale również starań obywateli. Dotyczy to także właściwych postaw w ruchu drogowym, poprzez poszanowanie prawa i stosowania go w codziennym życiu.

W dobie dynamicznie rosnącej motoryzacji i powszechnego kultu dla samochodu coraz częściej na drogach można zaobserwować zachowania uczestników ruchu drogowego wykraczające poza wszelkie granice zdrowego rozsądku. Często wynikiem brawury, pośpiechu, i przeceniania swoich umiejętności dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków drogowych.

Od wielu lat niezmiennie, na terenie województwa łódzkiego winę za spowodowanie wypadku drogowego przypisuje się kierującym pojazdami. Potwierdzając to danymi statystycznymi za dziewięć miesięcy br. 80 % spośród ponad 3 tysięcy wypadków drogowych powstało właśnie z winy tych uczestników ruchu drogowego. Głównymi grzechami kierujących jest corocznie powielające się „nieustapienie pierwszeństwa przejazdu” i „niedostosowanie prędkości do warunków ruchu”. Z pierwszej z wymienionych wystąpiło 826 wypadków drogowych, w których 1199 zostało rannych i 30 osób poniosło śmierć. Porównując te dane do roku poprzedniego wynika że liczba wypadków zmniejszyła się o 11 %, osób w nich rannych 9 % i osób zabitych o 3 %. Jeśli chodzi o drugą z wymienionych przyczyn – nadmierna prędkość w ciągu 9 miesięcy 2010 roku zaistniało 639 wypadków drogowych, w których 873 osób zostało rannych, a 48 poniosło śmierć. Te dane wskazują na spadek liczby wypadków o 13%, osób rannych o 14 % i śmiertelnych ofiar o 35 %. Jednak należy zaznaczyć, że pomimo takiego spadku właśnie z tej przyczyny zginęło najwięcej osób. Należy również podkreślić, iż obie te przyczyny są ze sobą powiązane ponieważ w większości przypadków nadmierna prędkość dotyczy zdarzeń, w których główną przyczyną jest nieustapienie pierwszeństwa.

Analizując zagrożenia na terenie województwa łódzkiego nie można pominąć sprawców wypadków drogowych będących pod wpływem alkoholu. Obecnie takich zdarzeń drogowych odnotowaliśmy 192 co stawia nas na drugim miejscu w kraju za woj. śląskim (269 wypadków), jednak w porównaniu do roku ubiegłego tych wypadków jest mniej o 18 %. Jeśli chodzi o ofiary śmiertelne wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących (17 osób ) to nasze województwo uplasowało się na drugim miejscu w kraju (za woj. mazowieckim 20 zabitych) i w porównaniu do roku 2009 odnotowaliśmy spadek o 39 % (28 osób).

Należy jednak również zwrócić uwagę na rodzaj ofiar tych wypadków, gdzie największą ich liczbę stanowią użytkownicy samochodów osobowych (56 % ofiar i 45 % zabitych). Kolejną grupą zagrożonych są piesi, którzy stanowią 19 % wszystkich ofiar i 27% zabitych.

Wobec powyższego działania służy ruchu drogowego w województwie są skierowane na eliminowanie głównych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i realizowane są trzy główne programy poprawy bezpieczeństwa takie jak:

? „Prędkość” – mający na celu ograniczenie zagrożenia powodowanego przez kierujących poruszających się z nadmierną prędkością;

? „Niechronieni” – mający na celu ograniczenie zagrożenia w ruchu drogowym wśród „niechronionych” uczestników ruchu drogowego;

? „Alkohol i narkotyki” – mający na celu ograniczenie zagrożenia powodowanego przez kierujących pojazdami znajdujących się pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Realizacja wspomnianych programów przynosi pożądane efekty, co potwierdzają statystyki za rok 2010.

Niezależnie od powyższych programów policjanci ruchu drogowego w naszym województwie prowadzą wzmożone kontrole pojazdów przewożących osoby jak i ładunki, w których ściśle współpracują z Inspekcją Transportu Drogowego. Takie działania o charakterze ogólnopolskim pod nazwą „Bus” i „Truck” w roku bieżącym zostały zaplanowane do przeprowadzenia po 4 razy każde. Obecnie w 7 tych działaniach (4 razy Bus, 3 razy Truck) policjanci skontrolowali 6762 pojazdy, w tym 706 autobusów. W trakcie tych kontroli ujawniono 67 nietrzeźwych kierujących, jednak nie było wśród nich kierujących autobusami. W przypadku 2297 kontroli funkcjonariusze ujawnili nieprawidłowości gdzie skutkowało to, w przypadku 1942 kierujących nałożeniem mandatów karnych i 33 skierowań wniosku o ukaranie do Sądu.

Dodatkowo dwa razy w roku w porze wiosennej (marzec – kwiecień) oraz jesiennej (wrzesień – październik) są prowadzone wzmożone kontrole „gimbusów” przewożących dzieci i młodzież do szkół. Działania te maja na celu skontrolowanie wszystkich pojazdów zorganizowanie przewożących dzieci i młodzież do szkół aby wyeliminować przypadki używania do tego przewozu niesprawnych technicznie pojazdów lub jakichkolwiek nieprawidłowości. Ze spostrzeżeń policjantów wynika, że stan techniczny kontrolowanych pojazdów polepsza się z roku na rok i co najważniejsze nie odnotowano w tym roku wypadku drogowego z udziałem gimbusa.

 

W związku z przewozem osób przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym stosuje się sankcje prawną w myśl przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym :

1. przewóz osób przekraczająca liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym art. 97 kw w związku z art.63 ust 1 PRD. Sankcja Mandat Karny 100 zł 0 punktów karnych lub Wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Dodatkowo policjant nie dopuści do dalszej jazdy większej ilości osób niż wskazane w dowodzie rejestracyjnym.

 

źródło: KWP Łódź

 

 

1 komentarz do “Łódź: policja analizuje stan bezpieczeństwa na drogach”

  1. Pingback: GOLDY SLOT

Dodaj komentarz