List do redakcji: Kto powinien zasłaniać „elkę”?

egzamin na prawo jazdy

Przedstawiamy Państwu list, który dostaliśmy od naszego czytelnika w sprawie artykułu „Egzaminator za kierownicą samochodu z „elką: Czy WORD-y łamią prawo?” („Szkoła Jazdy” nr 7-8/2010).

Chciałem wyrazić swoją opinię na temat prowadzenia pojazdu z literą „L” umieszczoną na pojeździe przeznaczonym do nauki jazdy lub przeprowadzenia egzaminu państwowego przez osobę inną niż osoba ucząca się lub zdająca egzamin państwowy na prawo Jazdy.

Chodzi dokładnie o odmienną wizję Ministerstwa Infrastruktury. Ministerstwo w swojej opinii stwierdza, iż pojazdy do nauki jazdy i przeprowadzenia egzaminu państwowego to pojazdy o tym samym przeznaczeniu, to się zgadza gdyż adnotacja w dowodzie rejestracyjnym jest faktycznie tak ogólna, że nie można rozróżnić czy ten pojazd jest przeznaczony do Nauki jazdy czy tez egzaminowania, nie zmienia to jednak faktu, że te pojazdy od siebie się różnią a mianowicie: 1) Pojazdy do egzaminowania są własnością WORD-u (z wyjątkiem pojazdów zapewnianych przez osoby egzaminowane- automatyczna skrzynia biegów i osoby niepełnosprawne) czyli Państwowej jednostki samofinansującej się przeznaczonej do egzaminowania kandydatów na kierowców ale nie mogącej jednocześnie prowadzić szkolenia w zakresie nauki jazdy. Działanie to jest również w drugą stronę tzn. OSK nie mogą przeprowadzać egzaminów Państwowych na prawo jazdy ale są za to przeznaczone do szkolenia. 2) Pojazd do przeprowadzenia egzaminu państwowego chcąc być używanym do nauki jazdy na pewno musiałby zmienić właściciela (czego ustawa wprost nie nakazuje) i musiałby być uzupełniony w oznaczenie nazwą i adresem ośrodka szkolenia umieszczonym po obu stronach pojazdu- z wyjątkiem motocykli i przyczep; litery i cyfry o wysokości co najmniej 6 cm Dz. U. nr 217. poz. 1834 z dnia 27 października 2005 r. & 3 pkt 5 ust. 2). Po 3) gdyby jednak chcąc np. pojazdem do nauki jazdy przeprowadzić egzamin na prawo jazdy kat. B trzeba by go było uzupełnić w urządzenie rejestrujące przebieg egzaminu, które powinno rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45 stopni lub więcej) Dz. U. nr 217 poz. 1834 z dnia 27 października 2005 r. i 21pkt. 1. Pojazdy do egzaminowania mają z reguły tylko napis „Jazda egzaminacyjna” i to nie każdy, żaden przepis nie nakłada tu takiego obowiązku. Reasumując- Dyskusja wokół tego czy egzaminator powinien zasłaniać „L” wracając z egzaminu czy też nie, jest niepotrzebna, bo przepisy w tej kwestii są mało konkretne i niespójne, co nie zmienia faktu, że Nauka jazdy to nie egzamin a zawód egzaminatora z zawodem instruktora ma wspólną tylko branże nic poza tym.

Czytelnik

 

2 komentarze do “List do redakcji: Kto powinien zasłaniać „elkę”?”

  1. Pingback: psilocybin mushrooms for sale colorado​

  2. Pingback: magic mushrooms near me

Dodaj komentarz