Lepiej późno niż wcale? Kolejna niespodzianka resortu

dziennik ustaw rzeczypospolitej polskiej

Wczoraj po południu ogłoszone zostało rozporządzenie w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Wypełniło ono lukę po tym, które zostało uchylone… z początkiem roku. A od kiedy nowe rozporządzenie obowiązuje? Od dzisiaj!

Nowe rozporządzenie w większości powtarza wcześniejsze regulacje. Poza najważniejszym dla ośrodków – nowym wzorem zgłoszenia o rozpoczęciu kursu, niewielkie zmiany dotyczą tworzenia i prowadzenia przez urząd planu kontroli. Kontrola ośrodka szkolenia kierowców wskutek złożonej na ośrodek skargi nie będzie, zgodnie z nowym rozporządzeniem, umieszczana w planie kontroli.  Zostanie tam umieszczona natomiast kontrola przeprowadzana na podstawie wyników analizy statystycznej naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych przez osoby przeszkolone w tym ośrodku, w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez te osoby prawa jazdy określonej kategorii.

Plan kontroli nie będzie uzupełniany, z uwagi na doraźny charakter, o kontrole ośrodka szkolenia kierowców wpisanego w innym powiecie, którego infrastruktura jest zlokalizowana na obszarze działania tego starosty wszczynane wskutek skarg na nieprawidłowy przebieg szkolenia oraz na wniosek starosty, który wpisał ośrodek szkolenia kierowców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. W celu podniesienia efektywności i skuteczności nadzoru nad ośrodkiem szkolenia kierowców zmieniono definicję kontroli doraźnej oraz dodano definicje kontroli problemowej.

Zgodnie z nowym § 4. organ przeprowadza kontrolę:

1) kompleksową – w czasie której bada się całokształt działalności ośrodka;

2) problemową – w czasie której bada się wybrane zagadnienia związane z działalnością ośrodka;

3) doraźną – w czasie której bada się wyłącznie zagadnienia wynikające ze złożonych skarg lub z pozyskanych informacji dotyczących działalności ośrodka.

Jednocześnie określono, które kontrole są planowe albo doraźne oraz kompleksowe lub problemowe. I tak w przypadku:

– kontroli rocznej – przeprowadzana będzie kontrola kompleksowa,

– kontroli której powód stanowi analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku – przeprowadzana będzie kontrola kompleksowa lub problemowa,

– kontroli przeprowadzanej na skutek skargi na ośrodek albo kontroli w ośrodka zarejestrowanego w  powiecie – przeprowadzana będzie kontrola doraźna i problemowa.

Plany kontroli na podstawie nowego rozporządzenia będą musiały zostać zatwierdzone  do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozporządzenie wejdzie w życie.

Jeśli chodzi o nowy wzór zgłoszenia o rozpoczęciu kursu, różnice, w stosunku do poprzedniego wzoru, obejmują:

– zmianę nagłówka,

– usunięcie dwóch ostatnich kolumn: „Data rozpoczęcia szkolenia praktycznego” i „Miejsce prowadzenia pierwszych zajęć praktycznych” (ustawa od dawna nie wymaga tych danych),

– dodanie jednego przypisu: „Dane podczas kontroli przedkłada się odrębnie dla każdego kursu”.

Przypominamy, że poprzednie rozporządzenie zostało uchylone z początkiem tego roku. Do wczoraj nie pojawiło się nowe, które regulowałoby szczegóły kontroli w OSK. W takiej sytuacji pod znakiem zapytania stała legalność czynności podejmowanych w ramach kontroli przez urzędników i ewentualnych decyzji administracyjnych wydawanych po kontrolach. Wprawdzie ogólne uprawnienia związane z nadzorem nad OSK przyznane zostały starostom przez samą ustawę o kierujących pojazdami, ale już zasady prowadzenia tych kontroli czy nawet wzory dokumentów wynikały z uchylonego rozporządzenia. Łatwo sobie wyobrazić sytuację w której kontrola doprowadziła do decyzji o zakazie prowadzenia działalności OSK, ale działania kontrolujących byłyby łatwe do podważenia jako pozbawione podstaw prawnych.

Przed potencjalnymi problemami stanęły też same ośrodki szkolenia, bowiem stosowany przez nie dotąd wzór zgłoszenia rozpoczętego kursu również wynikał z uchylonego rozporządzenia w sprawie kontroli.

Również wczoraj zostało opublikowane rozporządzenie dotyczące kontroli WORD-ów. Obowiązuje także od dziś.

Radosław Biernat, Jakub Ziębka

Opublikowane dokumenty, w tym wzór zgłoszenia o rozpoczęciu kursu, znajdują się w załącznikach.

9 komentarzy do “Lepiej późno niż wcale? Kolejna niespodzianka resortu”

 1. Ciekaw jestem czy jest jeszcze taka ustawa która tak często jest zmieniana i nowelizowana. O zmianach wszyscy mówią tak: że taki kraj jest krajem nie stabilnym i nie warto w nim inwestować, prawo staje się prowizorką wszyscy kombinują żeby uzyskać jak najszybciej zysk nie zwracając uwagi na jakość, obawiają się również długoterminowego inwestowanie w taki interes i to jest cała prawda dlaczego żle się dzieje w szkoleniu kierowców. Czy to tak trudno zrozumieć? Walka nie toczy się o poziom szkolenia tylko jak wykończyć konkurenta i jak najszybciej zbić kasę.

  1. A może nie zmiany tylko progres? Oczywiście żartuję. Tych zmian jest całe mnóstwo, co rząd to inne podejście, można oszaleć! Aczkolwiek w tym przypadku wejście w życie tego rozporządzenia musiało nastąpić, szkoda, że tak późno.

  2. Czy ktoś z Państwa zastanawiał się: Po co zawiadać starostwo o rozpoczęciu kursu? Przecież to niczemu nie służy podobnie zresztą jak warsztaty instruktorskie, które zeszły do absurdu w formie elearningu. Jeśli OSK pobrało PKK to ocxywiste jest, że kurs będzie w tym OSK a data rozpoczęcia kursu jedt nieistotna..

   1. AUTOTEORIA – podajemy rozpoczęcie i zakończenie kursy abyś był prowadzony jak na smyczy i przygotowany do kontroli w każdej chwili. Niebawem należy oczekiwać rozporządzenia o tym że każdy kursant ma mieć na sznurku GPS. Władza kocha i lubi kontrole, chce wiedzieć wszystko o kursancie o OSK o WORD itp. człowiek ma być sprowadzony do narzędzia którym ma posługiwać tylko urzędnik. Obywatel ma nie myśleć i siedzieć cicho, od tego jest władza i urzędnicy którzy wiedzą wszystko najlepiej. Skąd my to znamy– może z lektury. Sprowadzam do absurdu ale śmiano się na lekcjach historii z Hitlera że człowiek był tylko nr, a dzisiaj jak jest ? na pewno tak będzie z szkoleniem.To że każdy może być na podsłuch jest normalką i tak powoli jesteśmy odczłowieczani i zmierzamy wlaśnie do absurdu albo zwierząt hodowlanych.

     1. AUTOTEORIA — poważnie się nad tym zastanawiam liczę na Twój głos „nie chcę ale muszę” pozdrawiam

     2. Co roku zadaje to pytanie kontrolującemu…”po co powiadamiać o rozpoczęciu kursu” i zawsze kontrolującemu w tym momencie ręcę.. zaczynają drżeć. Przychodzi, sprawdza coś i nie wie po co? ….ot fachowcy z urzędu…:)

     1. Lenistwem, tępotą umysłową i strachem przed podjęciem decyzji, robienia wrażenia, że coś się konsultuje. Może to być również zapowiedzią że zmiany będą niekorzystne dla zwykłych ludzi. Jest to taktyka, strategia i zasłona dymna władców dla ludu i dla siebie, lepszego samopoczucia.

Dodaj komentarz