Kwalifikacja wstępna po nowemu – ciąg dalszy

OSK nie muszą ponownie rejestrować działalności w urzędach wojewódzkich

Po wejściu w życie w kwietniu br. nowelizacji do ustawy o transporcie drogowym (DzU nr 43 poz. 246 z dnia 19 marca 2010 r.) oraz rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU nr 53 poz. 314 z dnia 1 kwietnia 2010 r.), pojawiło się wiele pytań dotyczących interpretacji nowych przepisów. Określają one szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego, pojazdów używanych podczas szkolenia oraz warunków prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. W poprzednim numerze 5/2010 (53) pisaliśmy o tym, jakie nowe kategorie szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej zostały wprowadzone, ile godzin trwa kurs, czy przepisy dopuszczają nauczanie w systemie e-learningu i stosowanie symulatorów jazdy w warunkach specjalnych oraz jak wygląda obecnie egzamin i metodyka szkolenia. Przypomnijmy: Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Skutkiem tego mamy teraz aż osiem typów szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej: kwalifikacja wstępna/kwalifikacja wstępna uzupełniająca/kwalifikacja wstępna przyspieszona/kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy C, C+E, C1 i C1+E oraz kwalifikacja wstępna/kwalifikacja wstępna uzupełniająca/kwalifikacja wstępna przyspieszona /kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy D, D+E, D1 i D1+E. Do tego należy doliczyć znane już szkolenia okresowe w zakresie obu bloków programowych.

W tym numerze chcemy rozwiać wątpliwości dotyczące prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Konkretnie chodzi o kwestię ponownej rejestracji działalności i związaną z tym biurokrację. Wielu właścicieli ośrodków szkolenia kierowców nadal nie wie, czy w związku ze zmianą przepisów muszą ponownie rejestrować swoją działalność w urzędach wojewódzkich.

Zdaniem naszych ekspertów żądanie złożenia nowych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań do prowadzenia ośrodka szkolenia nie jest konieczne, bowiem nie wynika z żadnego przepisu obowiązującego prawa. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakazuje jedynie aktualizację danych ujawnionych w rejestrze w terminie 14 dni od zaistnienia ku temu przesłanek. Program szkolenia czy plan wykonania szkolenia to nie są dane, które w tym rejestrze są ujawnione – są to tylko dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu. Ta sama ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 69 nakłada na przedsiębiorcę regulowanego obowiązek przechowywania wszystkich dokumentów niezbędnych do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej. Jeżeli cokolwiek zmienia się w dokumentach niezbędnych do wykonywania danej działalności, to mamy obowiązek przechowywania tego i podlega to weryfikacji w toku prowadzonej przez właściwe organy kontroli, ale nie mamy obowiązku dostarczania tych dokumentów, jeżeli nie wynika to z wyraźnej dyspozycji przepisów regulujących daną działalność. W ustawie o transporcie drogowym czy w jej ostatniej nowelizacji nie został takowy obowiązek zapisany, a zatem będziemy stosowali ogólną zasadę wyrażoną w ustawie o swobodzie działalności. Podkreślenia wymaga, że swoboda działalności gospodarczej jest konstytucyjnie chronioną zasadą, co jest niezwykle ważną wskazówką przy interpretacji wszelkich aktów i przepisów swobodę tę ograniczających – ścisła wykładnia, a w sytuacjach wątpliwych wykładnia w kierunku swobodę rozszerzającym.

mur

 

2 komentarze do “Kwalifikacja wstępna po nowemu – ciąg dalszy”

  1. Pingback: http://www.worldwidecancernetwork.org/ecn-chosen-songs4childrens/

  2. Pingback: blote tieten

Dodaj komentarz