Kurs rozszerzony? Nie!

  • Widzowie programu Porozmawiajmy o Branży zdecydowanie negatywnie wypowiedzieli się o pomyśle Ministerstwa Infrastruktury wprowadzenia możliwości odbycia jazd przez kursantów z osobą towarzyszącą
  • Tylko 20,5% udzielonych odpowiedzi było za, pozostali przeciw.

Według Macieja Matuszaka (e-kierowca), gościa programu, przyczyn tak negatywnego stosunku branży do pomysłu jest kilka. Przede wszystkim nie wiemy jak opiekunowie prawni będą szkolili kursantów.

„Złe nawyki, które zostaną przekazane przez opiekuna prawnego, pójdą tak naprawdę na konto danego ośrodka”.