- W żadnym państwie na świecie nie opracowano i nie wdrożono w ciągu czterech miesięcy tak złożonego systemu teleinformatycznego.  Polskie doświadczenia  w zakresie tworzenia i wdrażania ogólnokrajowych systemów teleinformatycznych tym bardziej nie dają podstaw do tak optymistycznych założeń - pisze w liście adresowanym do parlamentarzystów i premiera Eugeniusz Kubiś, właściciel OSK Motorex.

Oto treść listu: 


 


Prezes Rady Ministrów oraz Parlamentarzyści RP
List otwarty w sprawie ustawy o kierujących pojazdami z 05. stycznia 2011 r.


 


Minął rok od publicznego stwierdzenia przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, że z uwagi na stan przygotowań do wejścia w życie ważnych rozwiązań ustawy z dnia 5. stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, trzeba to wydarzenie przełożyć z lutego 2012 roku na styczeń 2013.


Wszyscy mieliśmy zyskać czas na spokojne przygotowanie się do wdrożenia w życie ustawy i rozporządzeń wykonawczych. Sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pan Tadeusz Jarmuziewicz zapewniał w Sejmie w dniu 12. stycznia, że Ministerstwo i WORD-y właściwie to zdążyły z przygotowaniami.


Dzisiaj wiemy, że były to słowa bez pokrycia. Dopiero 5. września 2012 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące egzaminów państwowych na prawo jazdy.


Dopiero w tym rozporządzeniu pojawia się pojęcie profilu kandydata na kierowcę oraz pojęcie systemu teleinformatycznego, jednolitego dla wszystkich WORD-ów, zintegrowanego z systemem teleinformatycznym starostw oraz z ośrodkami szkolenia kierowców. W żadnym państwie na świecie nie opracowano i nie wdrożono w ciągu czterech miesięcy tak złożonego systemu teleinformatycznego.  Polskie doświadczenia  w zakresie tworzenia i wdrażania ogólnokrajowych systemów teleinformatycznych tym bardziej nie dają podstaw do tak optymistycznych założeń.


I najważniejsze. W ustawie o kierujących pojazdami oraz w rozporządzeniach wykonawczych nie ma przepisów pozwalających wyposażyć 49 WORD-ów w zintegrowany, jednolity system teleinformatyczny. Art. 56.1 ustawy mówiący o tym, że egzamin państwowy jest organizowany przez WORD w żadnym wypadku nie może stanowić takiej podstawy. Problem ten mógł być rozwiązany w taki sam sposób jak w art. 19. rozwiązano m.in. problem wyboru producenta blankietów praw jazdy. Zgodnie z tym przepisem ma to zrobić minister właściwy do spraw transportu, z zachowaniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Proste? Oczywiste? Tak proste i oczywiste, i powinno być zastosowane do wybory przez ministra do spraw transportu jednolitego systemu teleinformatycznego dla WORD-ów, niezbędnego między innymi do przeprowadzenia po 19. stycznia 2013 roku państwowego egzaminu na prawo jazdy. Dlaczego tego rozwiązania nie zaproponował minister właściwy do spraw transportu, autor rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami?


Przedstawiony problem, nie rozwiązany na cztery tygodnie przed wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami, jest jednym z wielu o takim statusie.


Nie można udawać, że ustawa o kierujących pojazdami wymaga kosmetycznych zmian z którymi Rząd, Sejm, Senat i Prezydent uporają się do 19. stycznia 2013 roku. Potrzebne jest stanowcze i skuteczne działanie Premiera, Parlamentu i Prezydenta, żebyśmy uniknęli chaosu i udręki.
                                                                                      Z wyrazami należnego szacunku


                                                                                              Eugeniusz Kubiś
                                                                                              OSK MOTOREX Zielona Góra

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0