Ustawie o kierujących pojazdami nie pomogło kilka nowelizacji uchwalonych przez parlament przed jej wejściem w życie.  W całym kraju panuje wielka smuta. Paraliż i zlodowacenie ogarnął kandydatów na kierowców, OSK, WORD-y i starostwa. Grupa posłów pod wodzą Krzysztofa Brejzy wniosła projekt kolejnej nowelizacji. Ruszyła machina legislacyjna. Apeluję do parlamentarzystów, rządu i liderów środowiska OSK o szybką i pełną nowelizację ustawy - pisze Eugeniusz Kubiś, właściciel zielonogórskiej szkoły jazdy Motorex.

Taka nowelizacja powinna wprowadzić następujące rozwiązania:


1) Super OSK, czyli ośrodki uprawnione do szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów w obrębie poszczególnych kategorii. W efekcie przyszłych instruktorów i instruktorów będą kształciły rzeczywiście ośrodki merytorycznie najlepsze w poszczególnych kategoriach prawa jazdy.


2) E-learning powinien być dostępny dla wszystkich OSK, które spełniają warunki techniczne do posługiwania się tą formą kształcenia.


3) O wyborze pojazdu egzaminacyjnego (także na prawo jazdy kat. B.) powinna - „po europejsku” - decydować osoba egzaminowana. Ustawowo powinna być zagwarantowana możliwość zdawania egzaminu państwowego na pojeździe OSK.


4) Osoby zamierzające ubiegać się o prawo jazdy powinny zaczynać kurs od OSK, nie od wędrówek po starostwach. Niezwłocznie należy zmienić nieracjonalny, bardzo uciążliwy dla obywateli system tworzenia tzw. profilu kandydata na kierowcę.


5)  Należy niezwłocznie usunąć lukę w ustawie o kierujących pojazdami uniemożliwiającą powstanie jednolitego systemu teleinformatycznego dla WORD-ów, starostw i OSK oraz likwidującą państwowy nadzór nad państwowymi egzaminami teoretycznymi na prawo jazdy. W tym celu można rozbudować art. 19. ustawy o kierujących pojazdami.


6) Należy przywrócić psychologom uprawnionym do badań w zakresie psychologii transportu przed 19. stycznia 2013 r. uprawnienia do wykonywania tych badań na takich samych zasadach, jak rozwiązano to w stosunku do innych grup zawodowych.


7) Należy umożliwić instruktorom -  działającym przed 19 stycznia właścicielom jednoosobowych OSK - kontynuowanie działania bez dodatkowych warunków. Prawo nie może działać wstecz.


8) Należy uprościć obowiązki informacyjne OSK w stosunku do starostw. Należy ważyć ciężary nakładane na przedsiębiorców, uwzględniając spodziewane efekty. Nie może być tak, że 85 proc. czasu i energii przedsiębiorcy idzie na działania administracyjno-obsługowe, kosztem czasu, kosztów i sił, które powinny być przeznaczone na merytoryczną działalność. Parlamentarzyści, członkowie rządu, liderzy ogólnopolskich organizacji OSK to nasza polska elita. Może tym razem ta elita wypełni swoją rolę.


Eugeniusz Kubiś


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0