Krajobraz holenderski w Polsce – dlaczego nie?

Nagroda Polskie Drogi ‘XXI za realizację „Miasteczka holenderskiego” dla Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

11 maja 2010 roku Pani Dyrektor Katarzyna Turska oraz Pan Marek Wierzchowski odebrali, w imieniu Sekretariatu KRBRD, nagrodę w X edycji konkursu Polskie Drogi ‘XXI, przyznaną przez Redakcję miesięcznika „Polskie Drogi”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa. Pamiątkowa statuetka wręczona została za działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i wkład w rozwój inżynierii ruchu drogowego, w tym przede wszystkim za pilotażową inwestycję pod nazwą „Miasteczko holenderskie”, zrealizowaną w Puławach. Wręczenie wyróżnienia odbyło się w czasie inauguracji Międzynarodowych Targów „Autostrada-Polska” w Kielcach.

Miasteczko Holenderskie jest próbą zaadoptowania na polski grunt sprawdzonych w innych krajach rozwiązań technicznych, w tym konkretnym przypadku holenderskich. Geometria dróg w Holandii w obszarach zabudowanych fizycznie wymusza jazdę z założoną prędkością, eliminując potrzebę jakiejkolwiek ingerencji służb kontrolnych czy montażu fotoradarów. Po tak ukształtowanych drogach nie sposób jeździć z nadmierną prędkością.

Polskie Ministerstwo Infrastruktury współpracuje z Ministerstwem Transportu Królestwa Niderlandów w zakresie wymiany informacji z dziedziny drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego już od 1994 r. Stworzenie „Miasteczka holenderskiego” czyli pilotażowego terenu szkoleniowego, na którym wdrożone zostały fizyczne środki uspokojenia ruchu jest wyrazem tej współpracy. Strona holenderska zobowiązała się do przygotowania koncepcji uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 824 i na terenie dzielnicy Włostowie w Puławach. Przed jej przygotowaniem odbyły się konsultacje społeczne z zainteresowanymi mieszkańcami miasta, przedstawicielami służb ratowniczych, komunalnych, jednostek komunikacji publicznej i firm eksploatujących uzbrojenie podziemne, podczas których zaprezentowano ideę uspokojenia ruchu i założenia projektu pilotażowego. Partnerami projektu po stronie polskiej zostali: Ministerstwo Infrastruktury (koordynator), Miasto Puławy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Inwestycję w terenie rozpoczęto w IV kwartale 2008 r. i zakończono w październiku 2009 r. Zimą z powodzeniem testowano przyjęte technologie bieżącego utrzymania w należytym stanie technicznym nietypowych rozwiązań drogowych, a obecnie Miasteczko Holenderskie jest m.in. wykorzystywane dla potrzeb szkolenia kadr administracji drogowej i samorządowej. Szereg rozwiązań zastosowanych w Puławach jest obecnie powielana w innych rejonach kraju jako dobre praktyki w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu w obszarach zabudowanych.

źródło: KRBD/mp

 

 

Dodaj komentarz