Kolejnych 18 osób podejrzanych o udział w procederze załatwiania egzaminów na prawa jazdy w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego usłyszało już zarzuty. Nad sprawą od kilku miesięcy pracują funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Łącznie kilkaset zarzutów usłyszało już 41 osób.

Śledztwo dotyczy płatnej protekcji przy załatwianiu egzaminów na prawo jazdy w ośrodkach ruchu drogowego na Podlasiu i Mazowszu. Nadzoruje je Prokuratura Okręgowa w Białymstoku.


Tym razem korupcyjne zarzuty usłyszało 10 mężczyzn i osiem kobiet w wieku od 27 do 60 lat (mieszkańcy województwa podlaskiego i mazowieckiego). W dwudziestu przypadkach obejmowały one udzielanie korzyści majątkowej przy załatwianiu egzaminów na prawo jazdy, zaś w kolejnych ośmiu - zarzuty powoływania się na wpływy w instytucjach zajmujących się egzaminowaniem kandydatów na kierowców.


Wszystko zaczęło się w listopadzie


Wcześniej śledczy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił przedstawić zarzuty kolejnym sześciu podejrzanym. Tym razem  usłyszało je pięciu mężczyzn (w wieku od 38 do 59 lat) oraz 29-letnia kobieta. Są to mieszkańcy powiatów białostockiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego i zambrowskiego.


W pięciu przypadkach obejmowały one udzielanie korzyści majątkowej przy załatwianiu egzaminów na prawo jazdy, zaś w szóstym zarzut powoływania się na wpływy w instytucjach zajmujących się egzaminowaniem kandydatów na kierowców.


W tej, w dalszym ciągu rozwojowej sprawie, już wcześniej 15 osób usłyszało łącznie kilkaset zarzutów korupcyjnych. Do pierwszych zatrzymań doszło w listopadzie ubiegłego roku.  Byli to mieszkańcy Łomży, Wysokiego Mazowieckiego i Serocka. Podejrzani są o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za pośredniczenie w załatwianiu egzaminów na prawo jazdy w ośrodkach ruchu drogowego w Białymstoku, Łomży i Warszawie-Bemowie. Cała szóstka usłyszała już zarzuty popełnienia w latach 2011-2012 przestępstw płatnej protekcji. Ponadto czterem osobom spośród nich przedstawione zostały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej.


Kolejne zatrzymania


O kolejnych zatrzymaniach poinformowano miesiąc później. Tym razem chodziło o dwóch mieszkańców powiatu zambrowskiego. Mężczyźni usłyszeli liczne zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za pośredniczenie w załatwianiu egzaminów na prawo jazdy oraz uczynienia sobie z tego stałego źródła dochodów. Jeden z nich usłyszał w sumie 18 takich zarzutów, drugi - 15. Zatrzymani mieszkający w okolicach Zambrowa zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, która zadecydowała o zastosowaniu w stosunku do nich środka zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego.


Na kolejne doniesienia o śledztwie nie trzeba było długo czekać. W styczniu zatrzymano trzy osoby, które usłyszały łącznie 15 prokuratorskich zarzutów korupcyjnych. Chodziło o udzielanie korzyści materialnych oraz  za pośrednictwo w swoistym „łańcuszku” umożliwiającym zainteresowanym osobom „bezstresowe” załatwienie egzaminu na prawo jazdy.


W toku śledztwa policjantom udało się jeszcze zatrzymać cztery osoby. Tym razem zarzuty obejmowały przestępstwa wręczania korzyści majątkowych,  jak również powoływania się na wpływy w ośrodkach ruchu drogowego przy załatwianiu egzaminów.


„To nie koniec”


Szczegółowo badający sprawę pod nadzorem prokuratury funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, zapowiadają kolejne zatrzymania i zarzuty w procederze załatwiania „bezstresowych” egzaminów na prawa jazdy.


Policjanci przypominają, że w myśl § 3 art. 230a KK, „osoba, która udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji (…) nie podlega karze, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział”.


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0