Kolejnych 15 podejrzanych o udział w procederze załatwiania egzaminów na prawa jazdy w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego usłyszało zarzuty. W tej sprawie, nad którą funkcjonariusze wydziału do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pracują już od ponad pół roku, w sumie kilkaset zarzutów usłyszało już łącznie 75 osób.

Śledztwo dotyczy płatnej protekcji przy załatwianiu egzaminów na prawa jazdy w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego na Podlasiu i Mazowszu. Nadzoruje je Prokuratura Okręgowa w Białymstoku.


W ostatnich dniach zgromadzono materiał dowodowy, który pozwolił przedstawić zarzuty kolejnym 15 podejrzanym. Tym razem w sumie szesnaście korupcyjnych zarzutów usłyszało 12 mężczyzn i 3 kobiety w wieku od 25 do 60 lat (głównie mieszkańcy województwa mazowieckiego i podlaskiego). Wszystkie dotyczyły udzielania korzyści majątkowych w zamian za pomoc w załatwianiu egzaminów na prawa jazdy. W tej, w dalszym ciągu rozwojowej sprawie, już wcześniej 60 osób usłyszało łącznie kilkaset zarzutów korupcyjnych. Szczegółowo badający sprawę pod nadzorem prokuratury funkcjonariusze wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nie wykluczają kolejnych zarzutów dla następnych osób związanych z tym procederem.


Policjanci przypominają, że w myśl § 3 art. 230a KK osoba, która udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji /…/ nie podlega karze, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.


jaz

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0