Komisja zmieni ustawę?

Posłowie, którzy spotkali się z przedstawicielami największych organizacji skupiających właścicieli szkół jazdy oraz instruktorów, obiecali, że będą lobbować, by zmiany w ustawie o kierujących wyszły z Komisji Infrastruktury i uzyskały poparcie bez względu na legitymacje partyjne.

Spotkanie z posłami odbyło się w sejmie 28 kwietnia. Uczestniczyli w nim przedstawiciele m.in. Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz zaproszeni parlamentarzyści: Jerzy Materna, Krzysztof Jurgiel, Krzysztof Tchórzewski i Andrzej Adamczyk. Posłowie wysłuchali argumentów branżowców i obiecali, że zajmą się projektem zmian w Ustawie o kierujących pojazdami. Uzgodniono, że skoncentrują się na trzech najważniejszych dla branżowców sprawach: umożliwieniu nabywania rangi Super OSK w ramach poszczególnych kategorii (Super OSK mogłaby zostać szkoła, która szkoli w zakresie jednej kategorii prawa jazdy, np. B), umożliwienia szkolenia metodą e-learningu dla wszystkich OSK (zgodnie z ustawą z e-learningu będą mogły korzystać jedynie Super OSK) oraz umożliwieniu zdawania egzaminu na pojazdach szkoleniowych.

– To bardzo istotne sprawy dla całego środowiska. Najważniejsze jest to, że choć reprezentujemy różne organizacje branżowe, udało nam się uzgodnić wspólne stanowisko w tych kilku punktach ustawy. Nikt nie oponował – ocenia spotkanie Jerzy Kociszewski, który reprezentował na spotkaniu PFSSK.

Co dalej z projektem? Poseł Jerzy Materna chce, by propozycje zmian wyszły z sejmowej Komisji Infrastruktury.

– Najlepiej, gdyby nowela wyszła z komisji, bo nie będzie odbierana jako działania polityczne. Będziemy na ten temat rozmawiać z przewodniczącym komisji – zapewnia Materna. – Przyjęliśmy strategię małych kroczków. W pierwszej kolejności chcielibyśmy, by zmieniono zapis dotyczący szkolenia metodą e-learningu, bo jest najbardziej krzywdzący dla OSK i dyskryminuje mniejsze ośrodki. Chcemy dać szansę wszystkim podmiotom na rynku. Dopiero w drugiej kolejności przedstawimy postulat umożliwienia zdawania egzaminu na samochodzie szkoleniowym. Z tym będzie trudniej, bo propozycja najprawdopodobniej natrafi na opór WORD-ów. A w tym wypadku ważne jest, by proponowane zmiany uzyskały akceptację strony rządowej. Chcemy pomóc przedsiębiorcom, ale nie narażając się na zarzuty polityczne. Liczymy, że proponowane zmiany poprą także posłowie innych frakcji.

Parlamentarzyści listy piszą

W kwietniu na biurko ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka trafiło także pismo od senatora Stanisława Iwana, w którym czytamy: „Największe zastrzeżenia budzi art. 31 ustawy określający specjalne wymogi dla »super OSK«, które prowadzą do stosowania w praktyce monopolu i dyskryminują większość ośrodków szkoleniowych. Szkoły nie spełniające wskazanych warunków pozbawione zostaną dotychczasowych swych uprawnień, co naruszy ich zasadę ochrony praw nabytych. W świetle art. 26 ustawy zwykłe ośrodki szkolenia kierowców będą pozbawione możliwości nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetowych, które zarezerwowane zostały wyłącznie dla »super OSK«. W praktyce odbiera to tysiącom mniejszych ośrodków taką możliwość i jest ingerencją w ich metody dydaktyczne i równość szans na konkurencyjnym rynku. Ustawa daje możliwość wykonywania szkolenia teoretycznego w formie e-learningu wyłącznie tzw. »super Ośrodkom Szkolenia Kierowców«. Pozornie chodzi o jakość kształcenia, lecz w praktyce szerokość kształcenia – na wszystkie kategorie – nie musi automatycznie oznaczać najwyższej jego jakości. By stać się takim tzw. »super ośrodkiem«, trzeba spełnić kilka warunków, a w szczególności posiadać uprawnienia na szkolenie kierowców wszystkich kategorii (A, B, C, D), co wiąże się z koniecznością zakupu drogich pojazdów (ciężarówek i autobusów) do szkolenia w powyższych kategoriach. O kategorię C ubiega się tylko 6 proc. zainteresowanych, a o D poniżej 1 proc., stąd wiele świetnie szkolących ośrodków ogranicza się do kat. A i B. Powyższe warunki prowadzą do eliminacji z rynku mniejszych ośrodków szkoleniowych, które znikną z rynku, gdyż w przeciwieństwie do »super OSK« nie będą w stanie prowadzić najtańszej i najwygodniejszej formy dla klienta, jaką jest e-learning. Poprzez zapisy art. 54 ust. 2 odbiera się prawo do uzyskania zapisu z egzaminu państwowego na prawo jazdy, który zapewnia transparentność i możliwość odwołania się od wyniku egzaminu. Ustawa w art. 53 ust. 1 i 4 utrzymuje zasadę prowadzenia egzaminów na pojazdach posiadanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (takie rozwiązanie funkcjonuje jedynie w dwóch krajach europejskich: Polsce i Litwie, zaś we wszystkich innych można zdawać na pojeździe wskazanym przez egzaminującego), co pozbawia zdających możliwości wyboru samochodu. Prowadzi też w dalszej konsekwencji do konieczności dostosowania swych samochodów przez ośrodki szkoleniowe do takich, jakie aktualnie posiadają WORD-y, po każdej ich zmianie spowodowanej np. koniecznością ogłoszenia przetargów na ich zakup, co powoduje niepotrzebny wzrost kosztów prowadzenia OSK i wzrost kosztów uzyskania uprawnień dla ich klientów. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy kierowany przez Pana resort przeanalizował zastrzeżenia przedstawione we wcześniej przywołanej ekspertyzie i czy przewiduje możliwość wprowadzenia stosownych poprawek do przedmiotowej ustawy”.

Super OSK chcieli branżowcy?

Tymczasem minister Tadeusz Jarmuziewicz w odpowiedzi na pytania branżowców przekazane przez posła Jana Kochanowskiego stwierdził, że zapisy ustawy są zgodne z oczekiwaniami branżowców: „Odnosząc się do wymagań, jakie zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami zostały określone dla przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia, którzy będą ubiegać się o poświadczenie spełniania dodatkowych wymagań, należy zauważyć, że w przedłożeniu rządowym projektu ustawy o kierujących pojazdami (druk sejmowy 2879) w art. 31 określono jedynie, że przedsiębiorca będzie musiał spełniać odpowiednie warunki lokalowe, posiadać odpowiednie pojazdy, czy zatrudniać odpowiednią kadrę. W toku prac parlamentarnych nad projektem podkomisja rozpatrująca projekt nałożyła na Ministra Infrastruktury obowiązek szczegółowego określenia tych warunków w przepisach projektowanej ustawy. Do uczestnictwa w spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury, podczas którego omówiono i zaakceptowano propozycję przepisów określających te warunki przedstawioną przez stronę społeczną, zostali zaproszeni i wzięli w udział przedstawiciele organizacji społecznych, takich jak Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców, Stowarzyszenie KIEROWCA.PL. Omawiana na spotkaniu propozycja została przygotowana i zaakceptowana przez prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców”. W tym samym liście minister Jarmuziewicz informuje, że Minister Infrastruktury nie prowadzi prac zmierzających do nowelizacji ustawy, a przyjęte rozwiązania prawne są właściwe i powinny przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

3 komentarze do “Komisja zmieni ustawę?”

  1. Prezesi wymienionych organizacji są nie zastąpieni i mają przyzwolenie na niszczenie branży OSK.
    A wy płacicie składki na ich delegacje i rozjazdy. To jakieś nieporozumienie. Czy w tych stowarzyszeniach nie ma ludzi myślących?

  2. Pingback: เว็บสล็อตตรง เว็บ SLOT น้องใหม่ มาแรง

Dodaj komentarz