Komentarz prawnika: niezapięcie pasów bezpieczeństwa, a wysokość odszkodowania.

Ostatnio w Rzeczpospolitej pojawił się artykuł informujący o najnowszym orzeczeniu Sądu Najwyższego, dotyczącym przyczynienia się poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym pasażera, który nie zapiął pasów bezpieczeństwa i doznał poważnych obrażeń skutkujących niezdolnością do  pracy.

  • W sprawie poszkodowany pasażer domagał się od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym sprawca wypadku zawarł polisę, odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu.
  • Sąd I instancji zasądził na rzecz poszkodowanego tylko 50 % żądanej kwoty, określając na tym poziomie stopień jego przyczynienia.
  • Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok określając stopień przyczynienia poszkodowanego na 30%.
  • Sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy, który utrzymał wyrok sądu II instancji.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule pod poniższym linkiem Więcej informacji na temat sprawy znajdziesz w artykule Rzeczpospolitej TUTAJ

Słowem komentarza pragnę zwrócić uwagę na to, że co do zasady samo działanie lub zaniechanie poszkodowanego naruszające reguły bezpieczeństwa będzie uznane za przyczynienie się do powstałej szkody tylko wtedy, gdy zachodzi związek przyczynowy pomiędzy tym działaniem lub zaniechaniem a skutkiem w postaci np. poważnego uszczerbku na zdrowiu.

  • Gdyby więc wykazano, że w tym konkretnym przypadku ten związek nie istnieje, poszkodowanemu należałoby przyznać 100% żądanego roszczenia.
  • Krótko mówiąc, należy odpowiedzieć na pytanie, czy gdyby rzeczony pasażer miał zapięty pas bezpieczeństwa, to doznałby lżejszego uszczerbku na zdrowiu lub nie doznał go wcale.
  • Od powyższej zasady są oczywiście wyjątki. Jednym z nich jest sytuacja pasażera, który godzi się na ryzyko jadąc z kierowcą będącym pod wpływem alkoholu, tutaj sądy uznają, że stopień przyczynienia się poszkodowanego pasażera jest bardzo wysoki, na poziome 50 a niekiedy nawet 70%. 

Katarzyna Pisarek, adwokat. 

tel: (+48) 608 224 625

e-mail: [email protected]

www.advocado.top

2 komentarze do “Komentarz prawnika: niezapięcie pasów bezpieczeństwa, a wysokość odszkodowania.”

Dodaj komentarz