Ogólnopolskie media obiegła informacja o kolejnym wyroku dotyczącym jednej z najbardziej kontrowersyjnych kwestii z zakresu ruchu drogowego - pokonywania rond.

Jeśli pozornie prosty manewr budzi tak wiele kontrowersji i ożywione spory nawet wśród osób od lat zawodowo związanych z ruchem drogowym, niewątpliwie należy uznać, że regulacje prawne w tym zakresie są niedoskonałe lub ich brakuje. Tym bardziej jeśli spory te przetaczają się przez kolejne instancje postępowań administracyjnych i sądowych.


Efektem kolejnego takiego sporu, jest wyrok WSA w Lublinie z 25 stycznia (III SA/Lu 326/17). Dotyczy on egzaminu „oblanego” przez niesygnalizowanie skrętu w lewo na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Już na kanwie poprzedniego orzeczenia w podobnej sprawie obszernie odnosiliśmy się do tej problematyki.


Nowe orzeczenie wpisuje się w zapoczątkowaną wtedy linię orzeczniczą, wskazując ponownie na brak obowiązku sygnalizowania skrętu w lewo przy wjeżdżaniu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Kluczowym elementem uzasadnienia takiego stanowiska jest stwierdzenie, że „rondo należy traktować jako skrzyżowanie i włączenie sygnalizacji powinno mieć miejsce w czasie zjeżdżania ze skrzyżowania. Wtedy występuje zmiana kierunku ruchu. Przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie następuje zmiana kierunku jazdy i brak podstaw by zamiar wykonania takiego manewru należało wcześniej zasygnalizować".


W sprawie bezsporny był fakt, że egzaminowany przed wjazdem na skrzyżowanie zajął lewy, skrajny pas ruchu.„Zatem przy wykonywaniu zadania egzaminacyjnego nie musiał zmieniać pasa ruchu i włączać lewego kierunkowskazu".


Kolejne takie orzeczenie potwierdza, że z prawnego punktu widzenia zagadnienie rond nie jest aż tak kłopotliwe. W praktyce jednak, o ile przed dużym rondem sygnalizowanie skrętu w lewo wydawać się może oczywiście bezsensownym działaniem „dla zasady” nie popartej nawet przepisami, to już przy niewielkim skrzyżowaniu tego rodzaju lewy kierunkowskaz może przekazywać cenny komunikat pozostałym uczestnikom ruchu oczekującym na wjazd na rondo. W związku z tym i powracającymi sporami, wydaje się, że regulacje prawa o ruchu drogowym powinny zostać w kwestii rond uzupełnione.


Radosław Biernat, specjalista ds. prawnych w firmie e-kierowca, publicysta "Szkoły Jazdy"

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0