Kolejny Apel do posłów w sprawie pojazdów do egzaminowania

samochód szkoleniowy

OIGOSK oraz MSNKK zwróciły się z listem otwartym do przewodniczącego podkomisji infrastruktury w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o kierujących możliwości zdawania egzaminu państwowego na samochodzie podstawionym przez osobę egzaminowaną.

LIST OTWARTY

do Szanownego Pana Posła Jana Tomaki Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania rządowego projektu Ustawy o kierujących pojazdami (druk sejmowy nr 2879).

Reprezentując Województwo Małopolskie – dwie pozarządowe organizacje społeczne : Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców i Krakowski Oddział Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców – składają po raz drugi – na ręce Pana Posła Jana Tomaki – Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrywania rządowego projektu Ustawy o kierujących pojazdami (druk sejmowy nr 2879)

APEL i PROŚBĘ

o usankcjonowanie w zapisie prawnym – możliwości zdawania egzaminu państwowego na samochodzie w dyspozycji osoby egzaminowanej.

Przypominamy, że taki właśnie zapis został przyjęty w dniu 14.06.2007 r. na obradach w poprzedniej kadencji Podkomisji – pod przewodnictwem Pana Jana Tomaki (dysponujemy elektronicznym zapisem z tych obrad).

Prosimy o usankcjonowanie poprzedniej decyzji Członków Podkomisji i autorskie przyjęcie tego zapisu.

Z przykrością stwierdzamy, iż dotychczasowy przebieg prac legislacyjnych z udziałem reprezentantów naszych środowisk wskazuje na ignorowanie i lekceważenie wniosków zgłaszanych przez stronę społeczną !

Aktualne zapisy prawne dopuszczają stosowanie działalności monopolistycznej przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i zmuszają je do dysponowania własnymi samochodami osobowymi, oraz do stosowania zamówień publicznych.

WORD – średnio co trzy lata ogłaszają przetargi, a co dwa lata na gwarancji wymieniają flotę pojazdów w których często następuje zmiana modelu wprowadzająca bardzo istotne zmiany z którymi kursanci mają wiele problemów. Zmiana usytuowania różnych kontrolek, przełączników świateł, wycieraczek, lusterek elektrycznych lub manualnych, różnych dźwigni do regulacji siedzenia, oparcia, zagłówka, różnorodnego sposobu włączania biegu wstecznego, zmiany usytuowania tylnych szyb do precyzyjnego cofania – te nowości i wiele innych zmian znajdujących się pod maską samochodu – powoduje na egzaminie u kursantów ogromny stres i każda pomyłka kosztuje ponowny egzamin i trening na takim samym modelu pojazdu co jest w WORD.

Takie zachowanie WORD wiąże się z różnymi nieprawidłowościami i przymusza Ośrodki Szkolenia Kierowców do zakupu takich modeli samochodów jakie są na egzaminach państwowych w WORD.

Argumentacja urzędników, twierdzących, że kandydat na kierowcę powinien umieć jeździć samochodem, a nie tylko określonym jego modelem – nie wytrzymuje próby w zetknięciu z rzeczywistością rynkową i oczekiwaniem klientów.

Trudno się dziwić kursantom, że wybierają Ośrodki Szkolenia Kierowców, które posiadają takie typy i modele samochodów jakie są na egzaminie w WORD.

Kursant szkoląc się i zdając egzamin na samochodzie jednej marki, później również kupuje taką samą markę samochodu, bowiem go zna i czuje się w nim bezpiecznie.

Dealerzy firm samochodowych wykorzystują przetargi w WORD do celów manipulacji finansowych. Nigdy nie startują dwa razy w przetargu! Dystrybutorzy firm samochodowych nieformalnie umawiają się kto ma wygrać przetarg a kto ma ustąpić! Przetargi są transakcją wiązaną na samochody i wyposażenie w kamery (w tej samej firmie) – co pozwala ukryć rzeczywistą cenę pojazdu! Poniesione straty dealera (po zaniżeniu cen w transakcji przetargowej) szybko przynoszą zyski na obsłudze gwarancyjnej i sprzedaży pojazdów ośrodkom szkolenia, indywidualnym instruktorom i ich kursantom. Statystyka pokazuje, że jest to najlepsza reklama pojazdów określonej marki i firmy dealera w całym województwie. Aby wygrywać przetargi – generalni dystrybutorzy danych firm samochodowych przyznają wyznaczonemu dealerowi specjalne upusty cenowe na pojazdy sprzedawane w przetargach!

Nawet dealerom sprzedającym tą samą markę pojazdów to się nie podoba.

Taki stan – Ośrodki Szkolenia Kierowców doprowadza do konieczności ciągłej wymiany nie zamortyzowanych samochodów, (po małym przebiegu 15 – 20 tys. km) a w rezultacie do obniżania poziomu szkolenia oraz kondycji finansowej, a w końcu bankructwa.

Taka praktyka nie ma odpowiednika w świecie – jest źródłem korupcji i wielu innych nieprawidłowości.

Chcemy głośno zaprotestować, że nie godzimy się na przedłużanie tej patologicznej sytuacji honorującej monopol, nieuczciwą konkurencję i zmuszanie Ośrodków Szkolenia Kierowców do zwiększania kosztów uzyskania, przez częste zakupy nowych samochodów i coroczne przeglądy rejestracyjne samochodów, które są jeszcze na gwarancji !

Narosła fala społecznego niezadowolenia w tej sprawie i jest olbrzymia determinacja wśród wszystkich instruktorów nauki jazdy w całej Polsce, do przeprowadzenia ogólnopolskiego protestu, przy użyciu wszelkich dozwolonych środków, aż do blokad WORD i unieważniania lub bojkotu przetargów na samochody – jeżeli okaże się, że rozmowy w tej sprawie okażą się fiaskiem.

Mamy dużą nadzieją że do tego nie dojdzie i liczymy na szczere poparcie i zrozumienie ze strony Szanownego Pana Posła Jana Tomaki – Przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej, oraz wszystkich Parlamentarzystów, którym bliskie są sprawy adeptów sztuki kierowania i przychylenie się do wniosków, propozycji i postulatów płynących ze społecznych środowisk branżowych, które występują w imieniu i dla dobra całego społeczeństwa.

Pismo to zostaje podane do wiadomości publicznej, bowiem występujemy w obronie praw kursantów do indywidualnego decydowania na jakim pojeździe chcą zdawać egzamin.

Z szacunkiem i poważaniem – w imieniu swoich Członków – podpisy złożyli :

Jerzy Wojtanowicz

Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK Oddziału V w Krakowie

Tadeusz Szewczyk

Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie

 

Dodaj komentarz