Już po raz drugi liderzy czterech organizacji branży szkolenia kierowców spotkali się, aby przedyskutować najbardziej palące problemy środowiska OSK.

Spotkanie odbyło się 28 czerwca w Bydgoszczy (siedziba OSK „Mordraczek”). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia KIEROWCA.PL (Rafał Matuszak, Jerzy Kociszewski, Michał Łydka), OIGOSK (Roman Stencel, Zbigniew Popławski), PIGOSK (Jan Domasik, Czesław Swaryczewski), PFSSK (Krzysztof Szymański, Krzysztof Bandos).


Podczas obrad, którym przewodniczył Roman Stencel omówiono siedem problematycznych dla środowiska spraw.


Ważne sprawy


W pierwszej kolejności przedstawiono zgłaszane przez poszczególne organizacje problemy i zdecydowano o podjęciu wspólnych wysiłków w następujących obszarach tematycznych:


1. Domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych skutkujących realną możliwością prowadzenia egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa jazdy również pojazdami w dyspozycji osoby egzaminowanej.


2. Domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych mających na celu unormowanie cen za szkolenie na prawo jazdy, w szczególności usankcjonowania minimalnej ceny za jedną godzinę szkolenia.


3. Przeciwstawianie się forsowanej przez ministra Jarosława Gowina deregulacji zawodu instruktora nauki jazdy i egzaminatora.


4. Domaganie się zwolnienia z pobierania opłaty za przejazd podczas prowadzenia nauki jazdy po drogach objętych elektronicznym systemem poboru opłat ViaTOOL.


5. Domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych skutkujących (w analogii do nowego egzaminu teoretycznego) punktowym systemem oceny egzaminu praktycznego na prawo jazdy i wsparcie zabiegów Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów w tym zakresie.


Do listy tej dołączono oczywiście postulaty, które prezentowane były w dotychczasowych wystąpieniach do MTBiGM.


„Rzetelna cena” za szkolenie


W trakcie dyskusji zatrzymano się na problemie zbyt niskich cen za szkolenie kandydatów na kierowców. W efekcie prezentacji koncepcji Rafała Matuszaka ze Stowarzyszania KIEROWCA.PL, zdecydowano o wsparciu i rozpropagowaniu w środowisku OSK akcji „Rzetelna cena” jako jednego z istotnych elementów mogących w perspektywie przyczynić się do unormowania trudnej, dzisiaj nawet patologicznej kwestii ceny za jedną godzinę szkolenia.


Przypomnijmy, że akcja "Rzetelna Cena" ma na celu walkę z nieuczciwą konkurencją, a także opracowanie i upublicznienie faktycznej ceny za jedną godzinę szkolenia w ośrodku szkolenia. Jak czytamy na stornie internetowej Stowarzyszenia KIEORWCA.PL(http://www.kierowca.pl/rzetelnacena), ideą akcji jest zmiana sposobu postrzegania cen za kurs prawa jazdy. Kursant powinien kierować się ceną za jednostkową godzinę szkolenia a nie globalną ceną za kurs. Wpłynie to na przejrzysty sposób weryfikacji cen i utrudni sztuczne ich zaniżanie.


Co dalej z SuperOSK?


W dalszej części poruszono sprawę ośrodków spełniających dodatkowe wymagania, które popularnie określane są mianem SuperOSK. Jak relacjonuje Roman Stencel, po wielowątkowej, długiej dyskusji zdecydowano o wspólnym wystąpieniu do MTBiGM oraz o podjęciu innych działaniań mających na celu zmianę art.31 Ustawy o kierujących pojazdami w taki sposób, aby status SuperOSK można byłoby uzyskać w poszczególnych kategoriach prawa jazdy.


Co z WORD-ami?


Wiele wątków spotkania dotyczyło również sytuacji w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. W związku z faktem, że wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, zdecydowano o zainicjowaniu spotkania z Krajowym Stowarzyszeniem Dyrektorów WORD celem „wysondowania”. Szkoleniowców interesuje stanowisko WORD-ów odnośnie:


1. Prowadzenia egzaminów praktycznych samochodami OSK na wszystkie kat. prawa jazdy.


2. Punktowego systemu oceny egzaminu praktycznego na prawo jazdy.


3. Wysokości opłaty za egzamin


4. Procedury wyłonienia dostawcy jednolitego systemu teleinformatycznego dla WORD.


LOK dołączy do wspólnych obrad?


Podczas spotkania zdecydowano również o poszerzeniu grona organizacji, które brałyby udział we wspólnych spotkaniach. Do współpracy zaproszono przedstawiciela zarządu głównego Ligi Obrony Kraju.


Uczestnicy spotkania zaniepokojeni byli brakiem reakcji resortu na kierowane pisma. spowodowaną brakiem odpowiedzi. Przypomnijmy, że dotychczas do MTBiGM skierowano cztery wspólne wystąpienia. Z oceną tej sytuacji oraz podjęciem ewentualnych dalszych działań postanowiono wstrzymać się do spotkania z sekretarzem stanu Tadeuszem Jarmuziewiczem, które początkowo zaplanowano na 5 lipca. Spotkanie jest efektem zabiegów Jarosława Onacewicza, przewodniczącego KR SSSK u posła PO Roberta Tyszkiewicza realizowanych w ramach popieranej przez nas inicjatywy SSSK Białystok z lutego br.


red


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0