Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazało do konsultacji społecznych następne dwa projekty aktów wykonawczych do Ustawy z dnia 5 stycznia o kierujących pojazdami oraz projekt rozporządzenia dostosowującego do nadchodzących zmian rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Wszystkie mają wejść w życie 19 stycznia.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy


Podstawą do wydania tego rozporządzenia jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowanie rozporządzenia do przepisów w zakresie szkolenia kierowców, które wejdą w życie 19 stycznia 2013 r. Chodzi o odesłania do nowych aktów, dotyczące wymagań wobec infrastruktury i pojazdów.


Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach


Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami będzie określać m.in szczegółowe warunki i zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i wykładowców oraz stawki opłat za wpis do ewidencji ustalone na poziomie 50 zł.


Rozporządzenie w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców


Zgodnie z upoważnieniem zawartym w ustawie o kierujących pojazdami , rozporządzenie to określa szczegółowo ramy prawne kontroli, które będą dokonywane w ośrodkach szkolenia kierowców po 19 stycznia 2013 r. Zawiera również regulacje dotyczące powiązania informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowców w okresie próbnym z ośrodkiem szkolenia kierowców w którym ukończyli oni szkolenie.


 


Radosław Biernat, specjalista ds. prawnych


 


W załącznikach znajdują się proponowane projekty rozporządzeń.

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0