Kolejne rozporządzenia do konsultacji [dokumenty]

dziennik ustaw rzeczypospolitej polskiej

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazało do konsultacji społecznych następne dwa projekty aktów wykonawczych do Ustawy z dnia 5 stycznia o kierujących pojazdami oraz projekt rozporządzenia dostosowującego do nadchodzących zmian rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Wszystkie mają wejść w życie 19 stycznia.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Podstawą do wydania tego rozporządzenia jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowanie rozporządzenia do przepisów w zakresie szkolenia kierowców, które wejdą w życie 19 stycznia 2013 r. Chodzi o odesłania do nowych aktów, dotyczące wymagań wobec infrastruktury i pojazdów.

Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami będzie określać m.in szczegółowe warunki i zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i wykładowców oraz stawki opłat za wpis do ewidencji ustalone na poziomie 50 zł.

Rozporządzenie w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w ustawie o kierujących pojazdami , rozporządzenie to określa szczegółowo ramy prawne kontroli, które będą dokonywane w ośrodkach szkolenia kierowców po 19 stycznia 2013 r. Zawiera również regulacje dotyczące powiązania informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowców w okresie próbnym z ośrodkiem szkolenia kierowców w którym ukończyli oni szkolenie.

 

Radosław Biernat, specjalista ds. prawnych

 

W załącznikach znajdują się proponowane projekty rozporządzeń.

5 komentarzy do “Kolejne rozporządzenia do konsultacji [dokumenty]”

 1. Dotyczy zakresu kontroli.
  Mam poważne zastrzeżenia do uprawnienia kontrolerów ,którzy będą mogli prowadzić dochodzenia na wzór prokuratorów. -łącznie z przesłuchiwaniami świadków.Czy minister na podstawie rozporządzenia może wyposażyć zwykłego urzędnika tak wielkie kompetencje?
  Czy ograniczony zakres kompleksowej kontroli można ograniczyć tylko do spraw szkolenia bez odniesienia do finansów?
  Dlaczego kontroler mający uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa nie ma obowiązku poinformowania np.prokuratury?
  Z poważaniem W.Sz

 2. Pingback: therapy website builder

 3. Pingback: EV Charger

 4. Pingback: casinos not on gamstop

 5. Pingback: trustbet

Dodaj komentarz