Tym razem na podpis prezydenta czeka kolejna nowelizacja (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 ze zm.), która dotyczy przesunięcia wejścia w życie nowych wymogów dotyczących kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Dopiero od 2016 roku obowiązkowym będzie ukończenie kursu w ODTJ.

Ustawa do wykazu dokumentów uprawniających do kierowania na terenie Polski pojazdami dodaje krajowe prawo jazdy wydane przez państwo, z którym Polska ma podpisaną umowę międzynarodową o wzajemnym uznawaniu praw jazdy. W wyniku tej zmiany możliwe będzie uznawanie m.in. tureckiego krajowego prawa jazdy. Kolejna zmiana przywraca uprawnienie do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu m.in. absolwentom filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną bądź posiadającym taki dyplom w zakresie psychologii. Ustawa daje też Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego możliwość organizowania egzaminów na prawo jazdy na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Polska. Ustawa wprowadza też przepis przesuwający obowiązek ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi do 4 stycznia 2016 r. w stosunku m.in. do żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników państwowych służb mundurowych. Sejm poparł m.in. poprawkę Senatu przewidującą, że odroczenie będzie obejmowało także kierowców zespołów ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego. Inna senacka poprawka zaakceptowana przez posłów wprowadza przepis przejściowy rozstrzygający o sytuacji prawnej psychologów, którzy utracili prawo do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu w związku z wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami.


 red


 


 


 

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0