Kierowco na badania!

lekarz

Samo szkolenie nie wystarczy. Potrzebane są jeszcze orzeczenia lekarskie i psychologa

Ciągle jeszcze jesteśmy w okresie obowiązywania przepisów przejściowych, których nadrzędnym zadaniem jest uregulowanie rodzajów

i obowiązkowych okresów szkoleń kierowców, przeprowadzania badań, uzyskania wpisów do prawa jazdy, a przede wszystkim likwidacja wystawianych przez przedsiębiorców zaświadczeń potwierdzających

spełnienie wymogów postawionych zawodowym kierowcom.

Rodzaje szkoleń zostały uzależnione od daty uzyskania jednej z kategorii prawa jazdy, które określone zostały w dwóch grupach:

– C1, C, C1+E lub C+E;

– D1, D, D1+E lub D+E.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy z grupy kat. D po 10 września 2008 roku zobowiązani są do przystępowania do kwalifikacji wstępnej. Jeśli uzyskali kat. z grupy D przed tą datą, wystarczy, jak ukończą szkolenie okresowe.

Również kierowcy zajmujący się transportem rzeczy muszą uczestniczyć w szkoleniach. Jeśli uzyskali prawo jazdy z grupy C do 10 września 2009 roku, zobowiązani są do przystępowania do szkoleń okresowych, natomiast jeśli po tej dacie – muszą ukończyć kwalifikację wstępną.

Terminy szkoleń są jasno i precyzyjnie określone w art. 3 zmiany do ustawy o transporcie drogowym i nie sprawiają żadnych problemów interpretacyjnych. Jednak samo ukończenie szkolenia nie pozwala na uzyskanie wpisu do prawa jazdy. Potrzebne są jeszcze orzeczenia lekarskie i lekarza psychologa.

I tu urzędnicy często odmawiają dokonania wpisu, z uwagi na niewłaściwy termin wykonania badań. Przepisy regulujące okresy badań nie są już tak przejrzyste jak terminy szkoleń. Głównym powodem ich zawiłości jest fakt powiązania terminów wykonania badań z terminami ukończenia właściwych szkoleń oraz różnych aktów prawnych regulujących te kwestie.

Terminy badań dla kierowców, którzy przystępują do kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, regulują przepisy ustawy o transporcie drogowym.

Kierowca ma obowiązek poddawania się badaniom lekarskim i psychologicznym: do czasu ukończenia 60. roku życia – co 5 lat, a po ukończeniu 60. roku życia – co 30 miesięcy.

Pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne kierowca kończący kwalifikację zobowiązany jest wykonać przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat – w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

Inaczej przedstawia się sytuacja prawna kierowców przystępujących do pierwszego szkolenia okresowego. Ich sytuacja dotycząca badań uregulowana jest w art. 3 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 235, poz. 1701 z 2006 roku). Artykuł ten wyraźnie wskazuje, że kierowcy, którzy odbyli pierwsze szkolenie okresowe, zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu szkolenia, jednak nie później niż do dnia uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Kierowcy, którzy przystąpią do kolejnego szkolenia okresowego, badania lekarskie i psychologiczne będą wykonywać nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenia szkolenia okresowego.

Przyswojenie tych terminów jest niezwykle istotne, ponieważ potwierdzenie uzyskania uprawnień do przewozu drogowego odbywa się w formie wymiany prawa jazdy. Wymiana następuje na wniosek kierowcy, na podstawie kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej, kopii orzeczenia lekarskiego i kopii orzeczenia psychologicznego. W przypadku stwierdzenia niezgodności dat na dokumentach z powyższymi przepisami, wydział komunikacji może odmówić wymiany prawa jazdy. W pewnym sensie ujawnia się tu nieżyciowość przepisów, bo fakt nieterminowych badań wymusi ponowne uczestnictwo w szkoleniu. Warto więc pamiętać o terminach badań, a jeśli pamięć nas zawiedzie, zawsze możemy o to pytać w Ośrodku Szkolenia Kierowców, w którym uczestniczymy w szkoleniu.

 

Marek Rupental

3 komentarze do “Kierowco na badania!”

  1. Wielki artykuł a zasada jest jedna. W przypadku pierwszego szkolenia okresowego badania robimy PO szkoleniu, w pozostałych przypadkach zawsze PRZED. Tj, przed kwalifikacją wstępną/przyspieszoną oraz przed kolejnym szkoleniem okresowy. Faktem jest, że przepisy są nieprzemyślane i stwarzają ludziom oraz pracownikom wydziałów komunikacji wiele problemów. Sam jestem pracownikiem wydziału komunikacji więc wiem o czym piszę. Osobiście nie zgadzam się z częścią artykułu w której pisze się, że brak badań przed kursem zmusi osobę do zrobienia kursu ponownie. Faktem jest, że takie są przepisy, ale w przypadku odmowy wpisu przez wydział komunikacji warto się odwołać bo SKO mimo przepisów stoją po stronie klienta.

  2. Pingback: aksara178 link alternatif

  3. Pingback: dark web fake money,

Dodaj komentarz