Kasy fiskalne trafią do OSK

pieniądze

Od 1 marca ośrodki szkolenia kierowców będą musiały posiadać kasę fiskalną.

Dobiegają końca prace nad projektem rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących. Wszystko więc wskazuje na to, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r. Czynności zwolnione ze stosowania kas w większości przypadków pokrywają się z katalogiem określonym w obecnie obowiązującym rozporządzeniu z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930 z późn. zm.). Sytuacja zmienia się jednak w odniesieniu do ośrodków szkolenia. Wszystko przez pojawiające się nieprawidłowości, w związku z którymi minister zaproponował wprowadzenie obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas do usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11). Od wejścia w życie rozporządzenia podmioty, które nie zostały zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, czyli m.in. ośrodki szkolenia kierowców, będą miały dwa miesiące okresu przejściowego na przystosowanie się do nowych przepisów. Od 1 marca 2013 r. będą musiały być wyposażone w kasę rejestrującą. Czy jednak wszystkie? Jak wynika z treści projektu, obowiązek dotyczyć będzie ośrodków, które osiągnęły 20 tys. obrotu.

Po opublikowaniu informacji na temat nowych regulacji część ośrodków zaczęła obawiać się, że obowiązek posiadania kas wiąże się ze zniesieniem zwolnienia z VAT-u usług szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kategorii B, C, D i E. Jak zapewniają fachowcy, szkoły jazdy po wejściu w życie rozporządzenia wciąż będą rozliczały się zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. A znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług).

Jak rejestrować?

W przypadku szkół nauki jazdy, do wypełnienia obowiązków wynikających ze zbliżającego się rozporządzenia wystarczy tradycyjne urządzenie fiskalne, czyli takie jakie funkcjonują u innych podatników, poza taksówkami i aptekami. – W projekcie rozporządzenia mówi się o kasie rejestrującej – tłumaczy Piotr Marzec z firmy Comp SA, właściciela marki Novitus. – Pojęcie to obejmuje zarówno kasy fiskalne jak i drukarki fiskalne. Urządzenia obu tych kategorii zapewniają spełnienie obowiązku fiskalnego, jednakże pomiędzy samymi urządzeniami są istotne różnice.

Na czym polega różnica? Marzec tłumaczy, że kasa fiskalna jest to urządzenie „samodzielne”, operacje na nim przeprowadza się korzystając z klawiatury, jest możliwość podłączania innych urządzeń, ale nie ma takiej konieczności. Drukarka fiskalna jest to natomiast fiskalne zakończenie pewnego systemu, na który składa się również komputer z konkretną aplikacją, czyli programem służącym do sprzedaży. Sprzedaż prowadzi się wówczas z poziomu tej aplikacji. Drukarka służy tu tylko, aby drukować paragony i zapisywać w pamięci fiskalnej te transakcje, które są konieczne do spełnienia wymogów resortu finansów.

Kasa czy drukarka?

Jak wspominają specjaliści, w przypadku szkół jazdy zastosowanie mogą mieć zarówno kasy, jak i drukarki. Kasy wybiorą raczej małe ośrodki, które nie będą dysponowały oprogramowaniem do prowadzenia przedsiębiorstwa połączonym aplikacją sprzedażową. – Firmy, które mają potocznie mówiąc biuro w samochodzie, bez wątpienia wybiorą kasy fiskalne – mówi Artur Marat, prezes zarządu firmy PTB „Biurosystem-Serwis” Sp. z o.o. – Jeżeli ośrodek ma kilka oddziałów, prowadzi grafiki i ma oprogramowanie, to będzie się skłaniał w kierunku drukarek fiskalnych. Dochodzi tu jednak element kosztowy. Drukarka jest średnio dwa razy droższa od kasy fiskalnej, a odpis jest ten sam, czyli maksymalnie 700 zł.

Pamiętaj o serwisie

Wybór urządzenia to jeszcze nie wszystko. Ważny jest również dobry serwis urządzenia. Po pierwsze, co 24 miesiące musi być przeprowadzony ustawowy przegląd kasy fiskalnej. Urządzenie należy również przygotować do użytkowania. – Trzeba zaprogramować nagłówek z danymi klienta, wprowadzić NIP podatnika, kasę oprogramować tzw. asortymentem – tłumaczy Marat. – Serwis również wspomoże nas w przypadku awarii urządzenia, dlatego bardzo istotną sprawą jest wybór firmy, która zapewnia profesjonalną i szybką obsługę.

OSK się fiskalizuje

Zakładając, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r. bez istotnych zmian w treści projektu, to przedsiębiorca, który przekroczy 20 tys. rocznego obrotu, w ciągu dwóch miesięcy musi uruchomić kasę fiskalną. Jak będzie wyglądał scenariusz działań dla OSK po 1 stycznia? Marat wyjaśnia: – Jeśli księgowość stwierdzi, że ośrodek przekroczył w ciągu roku obrót w wysokości 20 tys. zł, to do 1 marca będzie musiał się zaopatrzyć w kasę fiskalną. Termin ten jest bardzo ważny. Można będzie sfiskalizować urządzenie po 1 marca, ale wiązać się to będzie z utratą możliwość uzyskania zwrotu za zakup urządzenia i kilkoma innymi obostrzeniami.

Kasy karą dla ośrodków

Pomysł resortu na wprowadzenie kas dla OSK to efekt zeszłorocznej kontroli skarbowej, podczas której ujawniono, że 98 proc. szkół nauki jazdy zaniżało podatki. W rezultacie kontroli prawie wszystkie OSK złożyły korekty zeznań deklarując do wpłaty prawie 5 milionów złotych z tytułu należnego podatku dochodowego.

Kontrole odbyły się w całym kraju. Zebrane informacje i rezultaty przeprowadzonej analizy wskazywały na wysokie prawdopodobieństwo nieprawidłowości w rozliczaniu podatków przez podmioty działające w tej branży. Pierwsze kontrole pilotażowe potwierdziły te podejrzenia, ponieważ okazało się, że kontrolowani podatnicy prowadzący szkoły w większości zaniżali przychody poprzez niewykazywanie wszystkich przychodów ze sprzedaży kursów nauki jazdy. W rezultacie tych ustaleń Ministerstwo Finansów zleciło przeprowadzenie kontroli wytypowanych podmiotów z tej branży. Kontrole wszczęły urzędy kontroli skarbowej w całym kraju, a Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze zajął się koordynacją tych działań.

Koniec zatajania przychodów?

Urzędy w 2011 roku wytypowały do kontroli w pierwszej kolejności tych podatników, którzy wykazali najniższe przychody w stosunku do liczby przeprowadzonych kursów nauki jazdy. W ramach kontroli koordynowanej łącznie zbadano rozliczenia 108 szkół nauki jazdy, z czego w 106 ustalono, że ich właściciele zaniżali wartość deklarowanych i płaconych podatków. Stanowi to 98 procent skontrolowanych podmiotów, co świadczy o tym, że typowanie do kontroli było trafne, a skala nieprawidłowości w tej branży była niespotykana w dotychczasowych doświadczeniach kontroli skarbowej.

Najczęściej ujawnianą nieprawidłowością było niewykazywanie wszystkich przychodów ze sprzedaży kursów nauki jazdy, co umożliwiało „oszczędzanie” na podatkach. Wartość zaniżonych przychodów wyniosła około 17,5 mln zł, a zobowiązanie podatkowe zaniżono 8-krotnie. Co ciekawe, niewykazywanie przychodów zawsze dotyczyło usług sprzedawanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, nieudokumentowanych fakturami czy rachunkami. W żadnej kontroli nie stwierdzono przypadku nieewidencjonowania sprzedaży udokumentowanej fakturą, co wskazuje, że w przypadku pobierania faktur przez usługobiorców rozliczenia podatników były rzetelne.

Pozytywnym zjawiskiem w toku tych kontroli było to, że prawie wszyscy podatnicy (99 na 106 zaniżających podatek) skorzystali z prawa do dobrowolnego skorygowania złożonych zeznań podatkowych po kontroli skarbowej. Ten tryb umożliwił sprawne zakończenie postępowania, a podatnicy, którzy złożyli dobrowolną korektę i opłacili podatek, uniknęli jednocześnie kar wynikających z kodeksu karnego skarbowego.

Bezpośrednim rezultatem kontroli było podwyższenie wartości należnego podatku przez właścicieli szkół nauki jazdy o 4,6 mln zł ujęte w korektach deklaracji podatkowych i wydanie decyzji podatkowych na pół miliona złotych.

Czy od marca kasy zakończą proceder zatajania przychodów przez ośrodki? Odpowiedź poznamy zapewne dopiero za kilkanaście miesięcy. W chwili zamknięcia bieżącego numeru projekt nowego rozporządzenia poddawany był ostatnim poprawkom w komisji prawniczej.

 

Maciej Piaszczyński

7 komentarzy do “Kasy fiskalne trafią do OSK”

  1. Jestem bardzo sceptycznie nastawiony do zbawczej roli kas, sprawozdań itp rozwiązań oraz efektów finansowych z nimi związanych .Uczciwi będą coraz bardziej mniej konkurencyjni w stosunku do nieuczciwych przedsiębiorców, których jak wykazują kontrole jest coraz więcej. Uważam i wielokrotnie to publikowałem ,że już dzisiaj nasi „nadzorcy” mogą o ile tylko zechcą skutecznie kontrolować i karć bardzo dotkliwie.Po co więc jeszcze jeden ceno twórczy gadżet w OSK.
    W.Sz

  2. Jestem bardzo sceptycznie nastawiony do zbawczej roli kas, sprawozdań itp rozwiązań oraz efektów finansowych z nimi związanych .Uczciwi będą coraz bardziej mniej konkurencyjni w stosunku do nieuczciwych przedsiębiorców, których jak wykazują kontrole jest coraz więcej. Uważam i wielokrotnie to publikowałem ,że już dzisiaj nasi „nadzorcy” mogą o ile tylko zechcą skutecznie kontrolować i karć bardzo dotkliwie.Po co więc jeszcze jeden ceno twórczy gadżet w OSK.
    W.Sz

    1. Pingback: official website

    2. Pingback: auto swiper

Dodaj komentarz